Visa allt om Gudrun Willén Läkarpraktik Aktiebolag
Visa allt om Gudrun Willén Läkarpraktik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 144 180 165 89 36 656 821 817 752 781
Övrig omsättning - - - - 25 546 28 24 - -
Rörelseresultat (EBIT) 85 103 33 -18 -8 415 322 319 102 -155
Resultat efter finansnetto 83 138 60 -19 0 421 344 353 155 -87
Årets resultat 64 107 52 46 -2 300 247 251 124 49
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 6 13 20
Omsättningstillgångar 903 983 1 049 1 195 1 230 1 459 1 310 1 143 1 000 1 007
Tillgångar 903 983 1 049 1 195 1 230 1 459 1 312 1 149 1 012 1 026
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 840 936 984 1 132 1 176 1 313 1 133 1 010 850 816
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 63 47 65 63 54 146 179 139 163 210
Skulder och eget kapital 903 983 1 049 1 195 1 230 1 459 1 312 1 149 1 012 1 026
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 335 193 168 249 331
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 38 0 0 39 42 69 28 21
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 4 0 0 144 82 83 137 292
Utdelning till aktieägare 160 160 155 100 90 135 120 125 90 90
Omsättning 144 180 165 89 61 1 202 849 841 752 781
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 144 180 165 89 36 656 821 817 752 781
Personalkostnader per anställd (tkr) 15 12 53 15 - 543 339 341 452 692
Rörelseresultat, EBITDA 85 103 33 -18 -8 417 326 326 109 -142
Nettoomsättningförändring -20,00% 9,09% 85,39% 147,22% -94,51% -20,10% 0,49% 8,64% -3,71% -%
Du Pont-modellen 9,41% 14,24% 5,91% -1,42% 0,16% 28,86% 26,37% 30,98% 15,61% -8,28%
Vinstmarginal 59,03% 77,78% 37,58% -19,10% 5,56% 64,18% 42,14% 43,57% 21,01% -10,88%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,26% 97,69% 97,80% 96,28% 96,29%
Rörelsekapital/omsättning 583,33% 520,00% 596,36% 1 271,91% 3 266,67% 200,15% 137,76% 122,89% 111,30% 102,05%
Soliditet 93,02% 95,22% 93,80% 94,73% 95,61% 89,99% 86,36% 87,90% 83,99% 79,53%
Kassalikviditet 1 433,33% 2 091,49% 1 613,85% 1 896,83% 2 277,78% 999,32% 731,84% 822,30% 613,50% 479,52%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...