Visa allt om Brostugans Förvaltning AB
Visa allt om Brostugans Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 567 7 510 4 702 12 911 18 140 26 597 38 789 14 807 74 848 68 279
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 145 33 -286 -162 -1 498 993 552 -5 090 -5 375 1 151
Resultat efter finansnetto 145 34 -281 -153 -1 485 999 554 -5 072 -5 432 4 411
Årets resultat 145 34 -281 -153 -1 485 999 554 -5 072 -5 147 4 035
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 180
Omsättningstillgångar 2 286 2 291 2 411 3 096 3 704 5 417 4 031 3 582 9 092 22 347
Tillgångar 2 286 2 291 2 411 3 096 3 704 5 417 4 031 3 582 9 094 22 528
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 256 2 266 2 388 2 819 3 115 4 728 3 856 3 436 8 887 15 334
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 30 24 24 277 590 689 175 146 206 6 908
Skulder och eget kapital 2 286 2 291 2 411 3 096 3 704 5 417 4 031 3 582 9 094 22 528
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - 0 0 0 - - 0
Utdelning till aktieägare 159 156 155 150 143 128 127 134 380 1 300
Omsättning 7 567 7 510 4 702 12 911 18 140 26 597 38 789 14 807 74 848 68 279
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 - - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 145 33 -286 -162 -1 498 993 552 -5 088 -5 373 1 154
Nettoomsättningförändring 0,76% 59,72% -63,58% -28,83% -31,80% -31,43% 161,96% -80,22% 9,62% -%
Du Pont-modellen 6,34% 1,48% -11,65% -4,94% -40,12% 18,44% 13,74% -141,43% -57,79% 19,58%
Vinstmarginal 1,92% 0,45% -5,98% -1,19% -8,19% 3,76% 1,43% -34,21% -7,02% 6,46%
Bruttovinstmarginal 5,38% 4,41% 5,87% 1,63% -5,79% 4,66% 1,62% 100,00% -2,54% 2,18%
Rörelsekapital/omsättning 29,81% 30,19% 50,77% 21,83% 17,17% 17,78% 9,94% 23,21% 11,87% 22,61%
Soliditet 98,69% 98,91% 99,05% 91,05% 84,10% 87,28% 95,66% 95,92% 97,72% 68,98%
Kassalikviditet 330,00% 4 633,33% 3 491,67% 376,53% 334,41% 786,21% 2 303,43% 2 453,42% 4 413,59% 323,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...