Visa allt om Kvibille Blomsterservice Aktiebolag
Visa allt om Kvibille Blomsterservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 898 918 969 1 082 1 110 1 069 1 177 1 226 1 273 1 181
Övrig omsättning - - - - - 1 - - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -23 12 51 22 -30 30 91 157 130
Resultat efter finansnetto -15 -24 15 57 28 -16 54 100 157 139
Årets resultat 10 1 9 30 32 15 52 51 110 99
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 30 59 87 497 509 544 597 367
Omsättningstillgångar 814 865 908 872 862 401 466 397 344 560
Tillgångar 815 866 938 931 950 898 975 941 941 927
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 659 679 709 730 729 697 707 655 675 629
Obeskattade reserver 46 72 99 95 80 98 137 155 129 129
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 111 115 131 107 141 103 131 131 138 169
Skulder och eget kapital 815 866 938 931 950 898 975 941 941 927
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 276 276 274 276 276 268 220 220
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 276 276 3 14 10 22 23 24 33 36
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 87 87 82 93 87 94 94 94 76 72
Utdelning till aktieägare 30 30 30 30 30 0 25 0 70 65
Omsättning 898 918 969 1 082 1 110 1 070 1 177 1 226 1 276 1 181
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 898 918 969 541 555 535 589 613 637 591
Personalkostnader per anställd (tkr) 367 366 365 193 188 198 198 195 166 164
Rörelseresultat, EBITDA -10 6 41 80 110 58 91 152 222 137
Nettoomsättningförändring -2,18% -5,26% -10,44% -2,52% 3,84% -9,18% -4,00% -3,69% 7,79% -%
Du Pont-modellen -1,10% -2,31% 1,92% 6,55% 3,26% -1,45% 5,85% 10,95% 16,90% 15,32%
Vinstmarginal -1,00% -2,18% 1,86% 5,64% 2,79% -1,22% 4,84% 8,40% 12,49% 12,02%
Bruttovinstmarginal 53,34% 56,54% 56,24% 56,01% 54,68% 53,98% 54,12% 54,81% 54,67% 51,99%
Rörelsekapital/omsättning 78,29% 81,70% 80,19% 70,70% 64,95% 27,88% 28,46% 21,70% 16,18% 33,11%
Soliditet 85,26% 84,89% 83,82% 85,93% 82,94% 85,66% 82,87% 81,47% 81,60% 77,87%
Kassalikviditet 721,62% 742,61% 680,92% 800,00% 599,29% 362,14% 335,11% 285,50% 234,06% 317,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...