Visa allt om Nya OG:s Plåt Aktiebolag
Visa allt om Nya OG:s Plåt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 557 11 835 10 155 11 005 14 142 12 227 13 443 13 494 12 869 8 291
Övrig omsättning - - 5 43 1 - - 4 80 -
Rörelseresultat (EBIT) 257 248 -149 -243 163 237 429 714 958 236
Resultat efter finansnetto 272 273 -155 -244 145 228 402 683 931 222
Årets resultat 288 282 61 56 112 224 225 307 308 154
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 34 75 275 488 555 799 863 505 121
Omsättningstillgångar 3 181 3 782 2 452 3 208 3 498 3 034 3 247 3 625 3 819 2 816
Tillgångar 3 218 3 816 2 527 3 484 3 986 3 590 4 046 4 487 4 324 2 937
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 682 1 543 1 261 1 200 1 145 1 032 1 059 1 234 1 326 1 168
Obeskattade reserver 62 160 207 423 750 778 817 722 506 129
Avsättningar (tkr) 44 47 208 280 273 252 384 388 314 188
Långfristiga skulder 0 0 0 83 115 39 117 195 273 120
Kortfristiga skulder 1 430 2 065 850 1 498 1 704 1 488 1 670 1 948 1 904 1 332
Skulder och eget kapital 3 218 3 816 2 527 3 484 3 986 3 590 4 046 4 487 4 324 2 937
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 446 460 416 332 365
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 688 2 761 2 389 2 911 3 395 2 725 2 611 2 622 1 999 1 731
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 1 132 1 176 1 171 1 314 1 545 1 416 1 403 1 515 1 235 840
Utdelning till aktieägare 150 150 0 0 0 0 250 400 400 150
Omsättning 11 557 11 835 10 160 11 048 14 143 12 227 13 443 13 498 12 949 8 291
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 8 10 9 9 9 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 445 1 479 1 269 1 376 1 414 1 359 1 494 1 499 1 609 1 184
Personalkostnader per anställd (tkr) 524 525 454 539 496 524 517 523 453 419
Rörelseresultat, EBITDA 274 283 -43 -42 444 497 671 886 1 037 292
Nettoomsättningförändring -2,35% 16,54% -7,72% -22,18% 15,66% -9,05% -0,38% 4,86% 55,22% -%
Du Pont-modellen 8,67% 7,31% -5,78% -6,52% 4,19% 6,85% 10,70% 16,02% 22,16% 8,04%
Vinstmarginal 2,41% 2,36% -1,44% -2,06% 1,18% 2,01% 3,22% 5,33% 7,44% 2,85%
Bruttovinstmarginal 49,73% 46,53% 46,69% 51,99% 48,85% 52,87% 50,30% 53,56% 48,08% 53,94%
Rörelsekapital/omsättning 15,15% 14,51% 15,78% 15,54% 12,69% 12,64% 11,73% 12,43% 14,88% 17,90%
Soliditet 53,77% 43,71% 56,29% 43,39% 42,59% 44,72% 41,06% 39,09% 39,09% 42,93%
Kassalikviditet 167,90% 148,33% 230,00% 171,50% 183,92% 186,49% 176,77% 171,71% 188,71% 188,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...