Visa allt om Britse & Company Aktiebolag
Visa allt om Britse & Company Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 259 3 426 2 742 3 520 4 304 3 131 1 986 2 181 2 552 2 285
Övrig omsättning - - - - 67 - - 22 - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 -78 -559 -498 5 121 41 76 138 371
Resultat efter finansnetto -38 -125 -622 -528 -16 95 8 37 99 356
Årets resultat -38 -125 -622 -505 3 70 -17 12 45 348
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 408 419 340 387 511 459 504 709 694 397
Omsättningstillgångar 687 85 287 181 245 146 135 51 258 66
Tillgångar 1 095 504 628 568 756 605 639 760 952 464
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -112 -74 -908 -287 218 216 146 163 151 105
Obeskattade reserver 0 0 0 0 23 43 43 43 29 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 108 126 149 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 100 452 1 388 854 514 347 450 554 772 358
Skulder och eget kapital 1 095 504 628 568 756 605 639 760 952 464
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 269 160 259 545 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 857 747 1 030 901 1 068 292 236 440 412 186
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 610 288 313 282 332 176 124 219 287 76
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 259 3 426 2 742 3 520 4 371 3 131 1 986 2 203 2 552 2 285
Nyckeltal
Antal anställda 6 3 4 4 5 3 2 3 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 043 1 142 686 880 861 1 044 993 727 638 1 143
Personalkostnader per anställd (tkr) 408 353 343 294 260 261 274 329 325 227
Rörelseresultat, EBITDA 234 112 -401 -317 268 365 374 361 339 473
Nettoomsättningförändring 82,69% 24,95% -22,10% -18,22% 37,46% 57,65% -8,94% -14,54% 11,68% -%
Du Pont-modellen -1,37% -15,48% -88,69% -87,68% 0,66% 20,00% 6,42% 10,00% 14,50% 79,96%
Vinstmarginal -0,24% -2,28% -20,31% -14,15% 0,12% 3,86% 2,06% 3,48% 5,41% 16,24%
Bruttovinstmarginal 60,74% 63,57% 67,03% 49,23% 51,35% 100,00% 66,41% 73,18% 77,12% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -6,60% -10,71% -40,15% -19,12% -6,25% -6,42% -15,86% -23,06% -20,14% -12,78%
Soliditet -10,23% -14,68% -144,59% -50,53% 31,08% 40,94% 27,81% 25,52% 18,05% 22,63%
Kassalikviditet 62,45% 18,81% 20,68% 21,19% 47,67% 42,07% 30,00% 9,21% 33,42% 18,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...