Visa allt om GarnisonsTryckeriet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 182 1 728 1 539 2 062 1 779 1 880 1 465
Övrig omsättning 7 - - 346 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -19 -42 -152 109 102 -39 27 180 308 76
Resultat efter finansnetto -19 -42 -154 104 96 -44 32 182 306 80
Årets resultat -19 -42 -96 63 51 -5 25 95 297 80
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 58 81 77 126 121 163
Omsättningstillgångar 1 474 1 503 1 838 2 009 2 132 1 819 2 031 1 887 1 728 1 239
Tillgångar 1 474 1 503 1 838 2 009 2 190 1 900 2 108 2 013 1 849 1 402
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 318 1 337 1 379 1 575 1 612 1 591 1 596 1 571 1 477 1 179
Obeskattade reserver 0 0 0 58 39 14 53 57 7 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 155 166 459 376 539 295 458 385 366 222
Skulder och eget kapital 1 474 1 503 1 838 2 009 2 190 1 900 2 108 2 013 1 849 1 402
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06 2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 267 325 300 320 297
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 100 303 592 309 489 277 220 239
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - 0 43 319 180 251 193 177 160
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 100 30 0 0 0 0
Omsättning 7 0 0 528 1 728 1 539 2 062 1 779 1 880 1 465
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 0 1 2 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 182 864 513 687 890 940 733
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 346 456 252 361 385 354 349
Rörelseresultat, EBITDA -19 -42 -152 109 125 23 76 224 350 118
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -89,47% 12,28% -25,36% 15,91% -5,37% 28,33% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 5,43% 4,66% -2,05% 1,66% 9,24% 16,71% 5,85%
Vinstmarginal -% -% -% 59,89% 5,90% -2,53% 1,70% 10,46% 16,44% 5,60%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 85,59% 79,53% 86,71% 78,75% 80,27% 78,16%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 897,25% 92,19% 99,03% 76,29% 84,43% 72,45% 69,42%
Soliditet 89,42% 88,96% 75,03% 80,52% 74,92% 84,28% 77,52% 80,08% 80,15% 84,09%
Kassalikviditet 950,97% 905,42% 400,44% 534,31% 395,55% 616,61% 443,45% 490,13% 472,13% 558,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...