Visa allt om Växtinredarna i Väst Aktiebolag
Visa allt om Växtinredarna i Väst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 688 3 119 2 729 3 903 2 162 2 152 2 388 2 100 1 901 1 989
Övrig omsättning 361 260 70 158 508 48 - 29 101 112
Rörelseresultat (EBIT) 863 62 -218 -300 -111 154 169 -80 35 59
Resultat efter finansnetto 785 11 -273 -391 -176 140 139 -145 -4 22
Årets resultat 737 11 -273 -391 -176 102 132 -145 -11 16
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 544 507 654 459 481 315 280 345 331 325
Omsättningstillgångar 1 535 1 150 1 355 1 403 733 811 641 904 859 738
Tillgångar 2 079 1 657 2 009 1 862 1 213 1 126 921 1 249 1 190 1 063
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 944 206 195 218 109 284 233 101 146 157
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 269 129 23 53 83 113 0
Kortfristiga skulder 1 135 1 451 1 814 1 375 975 819 636 1 066 932 906
Skulder och eget kapital 2 079 1 657 2 009 1 862 1 213 1 126 921 1 249 1 190 1 063
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 749 845 645 1 244 1 082 615 710 872 819 789
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 252 258 225 340 365 214 247 314 285 243
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 50 0 0 0 0
Omsättning 4 049 3 379 2 799 4 061 2 670 2 200 2 388 2 129 2 002 2 101
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 3 5 6 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 738 624 910 781 360 717 796 700 475 497
Personalkostnader per anställd (tkr) 207 226 298 321 245 287 321 398 279 263
Rörelseresultat, EBITDA 1 019 166 -47 -163 -26 233 249 48 159 159
Nettoomsättningförändring 18,24% 14,29% -30,08% 80,53% 0,46% -9,88% 13,71% 10,47% -4,42% -%
Du Pont-modellen 38,72% 2,96% -11,25% -17,45% -13,11% 13,68% 18,35% -8,33% 1,68% 3,20%
Vinstmarginal 21,83% 1,57% -8,28% -8,33% -7,35% 7,16% 7,08% -4,95% 1,05% 1,71%
Bruttovinstmarginal 75,73% 71,69% 73,87% 73,87% 87,00% 78,90% 78,27% 87,71% 91,32% 86,48%
Rörelsekapital/omsättning 10,85% -9,65% -16,82% 0,72% -11,19% -0,37% 0,21% -7,71% -3,84% -8,45%
Soliditet 45,41% 12,43% 9,71% 11,71% 8,99% 25,22% 25,30% 8,09% 12,27% 14,77%
Kassalikviditet 64,32% 27,29% 31,37% 48,29% 25,54% 42,00% 45,60% 48,12% 49,03% 38,63%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...