Visa allt om Växtinredarna i Väst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 3 119 2 729 3 903 2 162 2 152 2 388 2 100 1 901 1 989 1 766
Övrig omsättning 260 70 158 508 48 - 29 101 112 -
Rörelseresultat (EBIT) 62 -218 -300 -111 154 169 -80 35 59 -17
Resultat efter finansnetto 11 -273 -391 -176 140 139 -145 -4 22 24
Årets resultat 11 -273 -391 -176 102 132 -145 -11 16 8
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 507 654 459 481 315 280 345 331 325 359
Omsättningstillgångar 1 150 1 355 1 403 733 811 641 904 859 738 322
Tillgångar 1 657 2 009 1 862 1 213 1 126 921 1 249 1 190 1 063 681
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 206 195 218 109 284 233 101 146 157 141
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 269 129 23 53 83 113 0 0
Kortfristiga skulder 1 451 1 814 1 375 975 819 636 1 066 932 906 540
Skulder och eget kapital 1 657 2 009 1 862 1 213 1 126 921 1 249 1 190 1 063 681
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 845 645 1 244 1 082 615 710 872 819 789 669
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 258 225 340 365 214 247 314 285 243 198
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
Omsättning 3 379 2 799 4 061 2 670 2 200 2 388 2 129 2 002 2 101 1 766
Nyckeltal
Antal anställda 5 3 5 6 3 3 3 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 624 910 781 360 717 796 700 475 497 589
Personalkostnader per anställd (tkr) 226 298 321 245 287 321 398 279 263 307
Rörelseresultat, EBITDA 166 -47 -163 -26 233 249 48 159 159 -9
Nettoomsättningförändring 14,29% -30,08% 80,53% 0,46% -9,88% 13,71% 10,47% -4,42% 12,63% -%
Du Pont-modellen 2,96% -11,25% -17,45% -13,11% 13,68% 18,35% -8,33% 1,68% 3,20% 6,02%
Vinstmarginal 1,57% -8,28% -8,33% -7,35% 7,16% 7,08% -4,95% 1,05% 1,71% 2,32%
Bruttovinstmarginal 71,69% 73,87% 73,87% 87,00% 78,90% 78,27% 87,71% 91,32% 86,48% 83,58%
Rörelsekapital/omsättning -9,65% -16,82% 0,72% -11,19% -0,37% 0,21% -7,71% -3,84% -8,45% -12,34%
Soliditet 12,43% 9,71% 11,71% 8,99% 25,22% 25,30% 8,09% 12,27% 14,77% 20,70%
Kassalikviditet 27,29% 31,37% 48,29% 25,54% 42,00% 45,60% 48,12% 49,03% 38,63% 25,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...