Visa allt om Thomas Carlsson Byggnadstekniska Aktiebolag
Visa allt om Thomas Carlsson Byggnadstekniska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 062 1 284 1 129 1 251 1 556 1 236 1 306 1 236 1 117 977
Övrig omsättning - - 109 - - - - 14 - -
Rörelseresultat (EBIT) 585 811 379 393 549 399 233 123 11 74
Resultat efter finansnetto 585 816 390 407 565 400 232 126 12 74
Årets resultat 383 508 284 235 301 229 129 65 7 49
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 30 50 86 127 29 51 85 98 101
Omsättningstillgångar 2 312 2 085 1 802 1 328 1 275 1 053 889 562 425 358
Tillgångar 2 335 2 115 1 852 1 414 1 403 1 082 940 647 523 459
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 377 1 294 937 803 718 567 414 310 245 238
Obeskattade reserver 741 651 487 435 348 196 107 52 18 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 217 170 428 177 336 320 419 285 261 204
Skulder och eget kapital 2 335 2 115 1 852 1 414 1 403 1 082 940 647 523 459
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 192 0 - 0 0 198 339 285 340 308
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 230 399 320 334 73 65 99 78 28
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 38 44 148 235 285 264 306 300 311 216
Utdelning till aktieägare 500 300 150 150 150 150 75 25 0 0
Omsättning 1 062 1 284 1 238 1 251 1 556 1 236 1 306 1 250 1 117 977
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 062 1 284 1 129 1 251 1 556 1 236 1 306 1 236 1 117 977
Personalkostnader per anställd (tkr) 239 278 556 571 625 539 717 404 740 559
Rörelseresultat, EBITDA 592 815 413 433 566 421 255 146 36 92
Nettoomsättningförändring -17,29% 13,73% -9,75% -19,60% 25,89% -5,36% 5,66% 10,65% 14,33% -%
Du Pont-modellen 25,05% 38,53% 21,11% 28,85% 40,34% 37,06% 25,00% 19,63% 2,29% 16,12%
Vinstmarginal 55,08% 63,47% 34,63% 32,61% 36,38% 32,44% 17,99% 10,28% 1,07% 7,57%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 197,27% 149,14% 121,70% 92,01% 60,35% 59,30% 35,99% 22,41% 14,68% 15,76%
Soliditet 83,73% 85,19% 71,10% 79,46% 69,46% 65,75% 52,43% 53,70% 49,32% 54,68%
Kassalikviditet 1 065,44% 1 226,47% 421,03% 750,28% 379,46% 329,06% 212,17% 197,19% 162,84% 175,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...