Visa allt om U.W. Ingenjörsfirma Aktiebolag
Visa allt om U.W. Ingenjörsfirma Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08 2004-08
Nettoomsättning 1 333 438 0 0 5 263 445 358 395 263
Övrig omsättning - - - - - 4 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 289 366 -18 -12 -39 -13 65 -17 -15 -63
Resultat efter finansnetto 289 366 -18 -14 -47 -19 60 -20 -19 -65
Årets resultat 149 365 -18 -14 -47 -19 60 -20 -19 -65
Balansräkningar (tkr)
2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08 2004-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 66 0 0 0 0 6 17 31 50 39
Omsättningstillgångar 930 473 6 25 36 29 58 23 64 40
Tillgångar 995 473 6 25 36 35 75 54 113 79
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 358 209 -157 -139 -125 -78 -59 -120 -100 -80
Obeskattade reserver 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 555 264 162 164 161 113 134 173 213 160
Skulder och eget kapital 995 473 6 25 36 35 75 54 113 79
Löner & utdelning (tkr)
2013-08
2012-08
2011-08 2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
2005-08
2004-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 51 40 123 82 124
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 420 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 125 1 0 0 2 25 23 44 33 47
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 333 438 0 0 5 267 445 358 395 263
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 667 438 - - 5 263 445 358 395 263
Personalkostnader per anställd (tkr) 282 1 - - 2 76 64 167 116 173
Rörelseresultat, EBITDA 305 366 -18 -12 -33 -3 79 2 4 -45
Nettoomsättningförändring 204,34% -% -% -100,00% -98,10% -40,90% 24,30% -9,37% 50,19% -%
Du Pont-modellen 29,05% 77,38% -% -% -105,56% -37,14% 86,67% -31,48% -13,27% -79,75%
Vinstmarginal 21,68% 83,56% -% -% -760,00% -4,94% 14,61% -4,75% -3,80% -23,95%
Bruttovinstmarginal 98,20% 99,77% -% -% 100,00% 87,83% 63,82% 95,25% 66,58% 98,86%
Rörelsekapital/omsättning 28,13% 47,72% -% -% -2 500,00% -31,94% -17,08% -41,90% -37,72% -45,63%
Soliditet 41,98% 44,19% -2 616,67% -556,00% -347,22% -222,86% -78,67% -222,22% -88,50% -101,27%
Kassalikviditet 167,57% 179,17% 3,70% 15,24% 22,36% 25,66% 43,28% 13,29% 30,05% 25,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...