Visa allt om Kronprinsens Förskola Aktiebolag
Visa allt om Kronprinsens Förskola Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 182 5 153 5 300 5 001 4 460 4 388 4 069 3 780 3 591 3 460
Övrig omsättning 124 117 3 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 297 279 176 389 246 237 253 218 175 322
Resultat efter finansnetto 301 291 197 398 249 233 257 261 204 327
Årets resultat 174 168 113 219 135 128 402 136 105 174
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 4 12 20 30 40 5 11 21 22
Omsättningstillgångar 1 264 1 032 1 148 1 075 673 608 1 474 1 291 1 233 997
Tillgångar 1 284 1 037 1 160 1 096 702 648 1 479 1 302 1 254 1 018
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 332 308 340 477 258 123 1 097 695 559 454
Obeskattade reserver 424 347 273 223 122 59 0 290 223 170
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 528 382 547 396 322 466 382 317 472 394
Skulder och eget kapital 1 284 1 037 1 160 1 096 702 648 1 479 1 302 1 254 1 018
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 423 2 369 2 833 2 504 2 236 2 117 1 932 1 823 1 787 1 900
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 787 787 972 865 856 797 653 666 681 748
Utdelning till aktieägare 200 150 200 250 0 0 950 0 0 0
Omsättning 5 306 5 270 5 303 5 001 4 460 4 388 4 069 3 780 3 591 3 460
Nyckeltal
Antal anställda 10 9 10 9 9 9 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 518 573 530 556 496 488 509 473 449 433
Personalkostnader per anställd (tkr) 347 378 391 379 339 331 326 313 318 301
Rörelseresultat, EBITDA 306 287 184 398 256 244 260 228 185 332
Nettoomsättningförändring 0,56% -2,77% 5,98% 12,13% 1,64% 7,84% 7,65% 5,26% 3,79% -%
Du Pont-modellen 23,44% 28,06% 16,98% 36,31% 35,61% 36,57% 17,38% 20,12% 16,27% 32,12%
Vinstmarginal 5,81% 5,65% 3,72% 7,96% 5,61% 5,40% 6,32% 6,93% 5,68% 9,45%
Bruttovinstmarginal 91,93% 91,64% 92,91% 92,82% 92,94% 93,64% 94,15% 93,15% 94,15% 94,74%
Rörelsekapital/omsättning 14,20% 12,61% 11,34% 13,58% 7,87% 3,24% 26,84% 25,77% 21,19% 17,43%
Soliditet 51,61% 55,80% 47,67% 58,52% 49,56% 25,69% 74,17% 69,42% 57,38% 56,62%
Kassalikviditet 239,39% 270,16% 209,87% 271,46% 209,01% 130,47% 385,86% 407,26% 261,23% 253,05%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...