Visa allt om Oportus AB
Visa allt om Oportus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 257 983 959 516 1 320 660 973 1 357 1 431 2 323
Övrig omsättning - - - - - 1 - 12 - 9
Rörelseresultat (EBIT) -96 -97 -225 -464 -335 -557 -485 -582 -123 85
Resultat efter finansnetto 155 34 100 -1 324 -1 548 -1 482 -1 348 156 -51 -485 -191
Årets resultat 155 34 100 -1 324 -1 548 -1 482 -1 348 156 -51 -172 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 968 29 755 30 825 30 667 28 977 29 482 29 806 13 448 13 395 12 403
Omsättningstillgångar 1 046 7 464 118 152 757 135 319 411 263 428
Tillgångar 36 015 37 219 30 942 30 819 29 734 29 617 30 125 13 859 13 658 12 831
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 677 34 224 124 128 126 127 275 119 120 200
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 000 0 17 836 22 500 20 786 23 397 25 961 10 501 12 406 11 581
Kortfristiga skulder 337 2 995 12 982 8 191 8 823 6 092 3 889 3 239 1 132 737
Skulder och eget kapital 36 015 37 219 30 942 30 819 29 734 29 617 30 125 13 859 13 658 12 831
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 - 0 0 10 0 125
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 - 0 0 3 0 36
Utdelning till aktieägare 984 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Omsättning 1 257 983 959 516 1 320 661 973 1 369 1 431 2 332
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - - - - - 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 2 323
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 169
Rörelseresultat, EBITDA 576 301 289 -44 170 -193 -116 -214 247 459
Nettoomsättningförändring 27,87% 2,50% 85,85% -60,91% 100,00% -32,17% -28,30% -5,17% -38,40% -%
Du Pont-modellen 0,49% 100,62% -0,73% -1,51% -1,13% -1,88% 3,55% 3,53% -0,89% 0,67%
Vinstmarginal 14,00% 3 809,87% -23,46% -89,92% -25,38% -84,39% 109,87% 36,04% -8,46% 3,70%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,93%
Rörelsekapital/omsättning 56,40% 454,63% -1 341,40% -1 557,95% -611,06% -902,58% -366,91% -208,40% -60,73% -13,30%
Soliditet 79,63% 91,95% 0,40% 0,42% 0,42% 0,43% 0,91% 0,86% 0,88% 3,32%
Kassalikviditet 310,39% 249,22% 0,91% 1,86% 8,58% 2,22% 8,20% 12,69% 23,23% 58,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...