Visa allt om Allan Karlsson Lantbruk Aktiebolag
Visa allt om Allan Karlsson Lantbruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 821 3 015 2 945 2 929 2 889 2 728 2 497 2 617 2 274 1 990
Övrig omsättning 755 755 530 534 562 525 472 541 225 359
Rörelseresultat (EBIT) 528 340 282 264 323 435 430 518 81 126
Resultat efter finansnetto 563 356 402 299 309 515 416 490 46 72
Årets resultat 359 208 236 183 200 328 227 193 34 0
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 097 2 116 1 731 1 543 1 368 1 701 1 348 1 431 910 1 062
Omsättningstillgångar 2 294 2 091 1 983 1 848 1 729 1 471 1 560 1 277 1 301 1 178
Tillgångar 4 391 4 206 3 714 3 391 3 097 3 172 2 908 2 708 2 210 2 240
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 743 2 384 2 176 1 940 1 757 1 557 1 229 1 001 808 774
Obeskattade reserver 903 794 703 601 540 505 404 300 75 77
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 234 266 385 543 655
Kortfristiga skulder 746 1 029 835 850 800 876 1 009 1 022 783 733
Skulder och eget kapital 4 391 4 206 3 714 3 391 3 097 3 172 2 908 2 708 2 210 2 240
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 48 144 144 144 156 167
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 492 444 455 565 504 360 360 360 360 339
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 130 140 143 178 173 158 160 146 150 139
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 576 3 770 3 475 3 463 3 451 3 253 2 969 3 158 2 499 2 349
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 940 1 005 982 976 963 909 832 872 758 663
Personalkostnader per anställd (tkr) 207 195 199 248 242 221 221 221 222 215
Rörelseresultat, EBITDA 865 692 583 606 676 743 671 743 275 343
Nettoomsättningförändring -6,43% 2,38% 0,55% 1,38% 5,90% 9,25% -4,59% 15,08% 14,27% -%
Du Pont-modellen 12,82% 8,46% 11,25% 8,82% 10,69% 16,74% 15,34% 19,65% 3,71% 5,67%
Vinstmarginal 19,96% 11,81% 14,19% 10,21% 11,46% 19,46% 17,86% 20,33% 3,61% 6,38%
Bruttovinstmarginal 53,92% 44,54% 50,25% 56,44% 53,44% 53,85% 59,27% 56,32% 58,09% 59,60%
Rörelsekapital/omsättning 54,87% 35,22% 38,98% 34,07% 32,16% 21,81% 22,07% 9,74% 22,78% 22,36%
Soliditet 78,51% 71,41% 72,54% 70,27% 69,58% 60,82% 52,27% 44,94% 39,00% 37,03%
Kassalikviditet 162,73% 119,34% 128,62% 123,53% 128,75% 86,99% 76,81% 55,09% 68,45% 50,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...