Visa allt om Lagerstedt & Jonsson Screen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 085 1 441 1 464 1 710 1 460 1 882 1 927 2 362 2 868 2 572
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 95 66 75 84 -124 29 -32 29 82 -41
Resultat efter finansnetto 82 47 59 66 -165 1 -61 7 55 -79
Årets resultat 82 47 59 66 -165 1 -61 7 55 -36
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 16 22 32 46 66 64 77 110 147
Omsättningstillgångar 674 648 587 633 478 552 666 570 654 514
Tillgångar 685 664 610 665 523 618 730 647 765 661
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 169 87 40 -19 -85 167 166 77 70 15
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 517 577 570 683 609 450 564 571 695 646
Skulder och eget kapital 685 664 610 665 523 618 730 647 765 661
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 305 330 331 335 424 504 518 622
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 247 542 2 221 269 286 302 356 546 526 521
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 73 145 144 185 190 198 245 338 342 326
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 085 1 441 1 464 1 710 1 460 1 882 1 927 2 362 2 868 2 572
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 543 480 488 570 487 471 482 591 717 514
Personalkostnader per anställd (tkr) 140 230 223 263 266 209 257 348 359 296
Rörelseresultat, EBITDA 100 73 85 98 -104 60 -9 62 119 -10
Nettoomsättningförändring -24,71% -1,57% -14,39% 17,12% -22,42% -2,34% -18,42% -17,64% 11,51% -%
Du Pont-modellen 14,01% 10,24% 12,79% 12,93% -23,14% 4,69% -4,11% 4,48% 10,72% -6,20%
Vinstmarginal 8,85% 4,72% 5,33% 5,03% -8,29% 1,54% -1,56% 1,23% 2,86% -1,59%
Bruttovinstmarginal 81,75% 83,00% 83,67% 81,52% 82,88% 76,83% 84,54% 85,61% 76,99% 79,16%
Rörelsekapital/omsättning 14,47% 4,93% 1,16% -2,92% -8,97% 5,42% 5,29% -0,04% -1,43% -5,13%
Soliditet 24,67% 13,10% 6,56% -2,86% -16,25% 27,02% 22,74% 11,90% 9,15% 2,27%
Kassalikviditet 94,97% 78,68% 68,07% 63,69% 45,81% 90,67% 92,73% 83,89% 81,44% 66,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...