Visa allt om Lagerstedt & Jonsson Screen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 1 441 1 464 1 710 1 460 1 882 1 927 2 362 2 868 2 572 2 746
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 66 75 84 -124 29 -32 29 82 -41 -240
Resultat efter finansnetto 47 59 66 -165 1 -61 7 55 -79 -278
Årets resultat 47 59 66 -165 1 -61 7 55 -36 -30
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 22 32 46 66 64 77 110 147 159
Omsättningstillgångar 648 587 633 478 552 666 570 654 514 558
Tillgångar 664 610 665 523 618 730 647 765 661 717
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 87 40 -19 -85 167 166 77 70 15 51
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 577 570 683 609 450 564 571 695 646 666
Skulder och eget kapital 664 610 665 523 618 730 647 765 661 717
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - 305 330 331 335 424 504 518 622 622
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 542 2 221 269 286 302 356 546 526 521 620
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 145 144 185 190 198 245 338 342 326 374
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 441 1 464 1 710 1 460 1 882 1 927 2 362 2 868 2 572 2 746
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 480 488 570 487 471 482 591 717 514 549
Personalkostnader per anställd (tkr) 230 223 263 266 209 257 348 359 296 332
Rörelseresultat, EBITDA 73 85 98 -104 60 -9 62 119 -10 -209
Nettoomsättningförändring -1,57% -14,39% 17,12% -22,42% -2,34% -18,42% -17,64% 11,51% -6,34% -%
Du Pont-modellen 10,24% 12,79% 12,93% -23,14% 4,69% -4,11% 4,48% 10,72% -6,20% -33,47%
Vinstmarginal 4,72% 5,33% 5,03% -8,29% 1,54% -1,56% 1,23% 2,86% -1,59% -8,74%
Bruttovinstmarginal 83,00% 83,67% 81,52% 82,88% 76,83% 84,54% 85,61% 76,99% 79,16% 76,33%
Rörelsekapital/omsättning 4,93% 1,16% -2,92% -8,97% 5,42% 5,29% -0,04% -1,43% -5,13% -3,93%
Soliditet 13,10% 6,56% -2,86% -16,25% 27,02% 22,74% 11,90% 9,15% 2,27% 7,11%
Kassalikviditet 78,68% 68,07% 63,69% 45,81% 90,67% 92,73% 83,89% 81,44% 66,25% 70,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...