Visa allt om Collegium Capital AB
Visa allt om Collegium Capital AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 080
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 349 -76 -149 -82 -53 -58 -94 -5 565 -170 -242
Resultat efter finansnetto 44 011 -3 383 -1 411 818 -2 001 1 578 7 871 80 045 15 961 6 680
Årets resultat 52 260 5 342 -2 614 -212 -1 031 3 925 7 871 80 045 15 961 6 680
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 144 404 163 213 141 310 127 407 117 202 53 415 52 008 52 831 21 368 11 302
Omsättningstillgångar 156 783 24 481 37 249 42 331 38 544 101 298 98 133 97 825 55 204 16 345
Tillgångar 301 187 187 694 178 559 169 738 155 746 154 714 150 141 150 657 76 573 27 647
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 137 017 84 756 79 414 72 272 82 406 79 212 88 711 80 840 16 795 835
Obeskattade reserver 8 983 6 866 4 570 2 187 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 29 578 31 647 34 153 36 222 38 728 41 234 43 741 31 500 0
Kortfristiga skulder 155 187 66 493 62 928 61 126 37 119 36 774 20 196 26 076 28 278 26 812
Skulder och eget kapital 301 187 187 694 178 559 169 738 155 746 154 714 150 141 150 657 76 573 27 647
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 20 000 0 16 000 0
Omsättning 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 080
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 349 -76 -149 -82 -53 -58 -94 -5 446 -51 -123
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 1,77% -% -% -% -% 32,61%
Vinstmarginal -% -% -% -% 25 054,55% -% -% -% -% 834,91%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 12 954,55% -% -% -% -% -969,17%
Soliditet 47,82% 48,01% 46,47% 43,53% 52,91% 51,20% 59,09% 53,66% 21,93% 3,02%
Kassalikviditet 101,03% 36,82% 59,19% 69,25% 103,84% 275,46% 485,90% 375,15% 195,22% 60,96%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...