Visa allt om Gånghesters Mekaniska Aktiebolag
Visa allt om Gånghesters Mekaniska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 830 2 401 1 279 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 10 11 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -35 267 90 0 0 -1 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -37 267 90 -19 21 70 0 0 0 0
Årets resultat -6 87 -2 -28 16 52 -13 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 814 653 644 122 600 600 600 100 100 100
Omsättningstillgångar 368 251 152 0 112 71 0 1 645 1 645 1 645
Tillgångar 1 182 904 796 122 712 671 600 1 745 1 745 1 745
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 200 206 119 121 108 107 107 120 120 120
Obeskattade reserver 217 248 92 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 10 12 13 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 592 551 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 765 450 585 1 2 1 480 1 625 1 625 1 625
Skulder och eget kapital 1 182 904 796 122 712 671 600 1 745 1 745 1 745
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 892 570 399 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 373 228 124 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 840 2 412 1 279 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 0 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 943 1 201 640 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 411 402 263 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 54 338 141 0 0 -1 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring 17,87% 87,72% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -2,96% 29,54% 11,31% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -1,24% 11,12% 7,04% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 78,02% 72,09% 78,34% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -14,03% -8,29% -33,85% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 31,24% 44,19% 23,96% 99,18% 15,17% 15,95% 17,83% 6,88% 6,88% 6,88%
Kassalikviditet 29,28% 24,89% 11,97% 0,00% 5 600,00% 7 100,00% 0,00% 101,23% 101,23% 101,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...