Visa allt om Per-Olov Svenssons Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 21 85 97 274 1 717 481 0 15 34 21
Övrig omsättning 54 3 - 294 60 - 25 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -181 -450 -469 -64 283 28 3 -55 -45 -83
Resultat efter finansnetto -177 -448 -453 -41 291 27 -3 -64 -52 -89
Årets resultat -69 -8 -12 61 151 257 -3 -64 -52 -89
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 27 75 150 515 646 0 210 214 217
Omsättningstillgångar 119 287 692 1 150 1 488 1 140 77 26 84 132
Tillgångar 119 314 767 1 300 2 002 1 786 77 236 298 349
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 166 173 245 334 333 76 78 134 187
Obeskattade reserver 0 108 548 990 1 120 1 042 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 120 157 0 150 150 150
Kortfristiga skulder 23 41 45 65 429 255 1 9 13 13
Skulder och eget kapital 119 314 767 1 300 2 002 1 786 77 236 298 349
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 165 336 336 308 352 116 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 26 96 31 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 52 106 106 107 176 52 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 60 150 150 0 0 0 0
Omsättning 75 88 97 568 1 777 481 25 15 34 21
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 21 85 97 274 1 717 481 - 15 34 21
Personalkostnader per anställd (tkr) 217 442 442 443 623 204 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -161 -410 -428 -11 414 74 3 -52 -42 -80
Nettoomsättningförändring -75,29% -12,37% -64,60% -84,04% 256,96% -% -100,00% -55,88% 61,90% -%
Du Pont-modellen -149,58% -142,68% -59,06% -3,15% 14,89% 1,57% -% -23,31% -14,77% -23,78%
Vinstmarginal -847,62% -527,06% -467,01% -14,96% 17,36% 5,82% -% -366,67% -129,41% -395,24%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 457,14% 289,41% 667,01% 395,99% 61,68% 183,99% -% 113,33% 208,82% 566,67%
Soliditet 80,67% 79,69% 78,28% 74,97% 57,91% 61,64% 98,70% 33,05% 44,97% 53,58%
Kassalikviditet 517,39% 700,00% 1 537,78% 1 769,23% 320,51% 402,75% 7 700,00% 288,89% 646,15% 1 015,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...