Visa allt om Mimer Medical AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 448 3 044 76 719 34 222 32 039 22 258 21 242 24 518 32 634 34 192
Övrig omsättning 111 530 87 252 667 42 91 39 205 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 898 -3 335 3 986 3 482 2 680 1 437 243 3 841 6 522 11 519
Resultat efter finansnetto 1 965 805 49 970 20 673 2 589 1 377 1 773 2 150 6 871 12 019
Årets resultat 2 405 1 074 47 860 19 911 1 426 397 601 103 1 721 6 578
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 76 836 76 155 75 996 29 872 19 318 18 595 17 505 13 525 9 461 6 013
Omsättningstillgångar 17 536 19 105 39 094 26 372 18 248 17 057 18 257 21 067 28 618 22 176
Tillgångar 94 372 95 259 115 089 56 243 37 566 35 651 35 762 34 592 38 079 28 189
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 827 66 422 71 948 27 288 10 367 10 941 13 244 15 043 17 340 17 019
Obeskattade reserver 8 059 9 048 9 608 9 504 10 492 10 521 10 298 9 906 9 358 6 790
Avsättningar (tkr) 19 697 17 794 16 028 11 698 10 389 9 079 7 769 5 213 4 129 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 789 1 995 17 506 7 753 6 318 5 111 4 451 4 430 7 251 4 379
Skulder och eget kapital 94 372 95 259 115 089 56 243 37 566 35 651 35 762 34 592 38 079 28 189
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 2 160 3 360 3 360 3 120 1 920
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 980 1 139 8 134 7 880 6 990 3 291 3 552 3 152 3 096 2 466
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 398 3 048 8 885 5 914 5 333 4 931 6 372 4 472 7 220 4 827
Utdelning till aktieägare 5 000 4 000 6 600 3 200 2 800 2 000 2 700 2 400 2 400 1 400
Omsättning 4 559 3 574 76 806 34 474 32 706 22 300 21 333 24 557 32 839 34 192
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 12 13 10 10 10 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 483 1 522 6 393 2 632 3 204 2 226 2 124 2 724 3 626 4 274
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 821 2 124 1 443 1 089 1 246 1 047 1 342 1 236 1 505 1 164
Rörelseresultat, EBITDA -1 898 -3 272 4 145 3 647 2 846 1 597 337 3 893 6 569 11 561
Nettoomsättningförändring 46,12% -96,03% 124,18% 6,81% 43,94% 4,78% -13,36% -24,87% -4,56% -%
Du Pont-modellen 2,09% 0,85% 43,43% 36,76% 7,11% 4,29% 5,68% 12,71% 18,07% 42,73%
Vinstmarginal 44,42% 26,74% 65,14% 60,41% 8,34% 6,86% 9,57% 17,94% 21,08% 35,22%
Bruttovinstmarginal 97,84% 34,89% 31,41% 57,99% 51,76% 62,19% 73,14% 70,04% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 354,02% 562,09% 28,14% 54,41% 37,24% 53,67% 64,99% 67,86% 65,47% 52,05%
Soliditet 75,35% 77,14% 69,03% 60,97% 48,18% 52,44% 58,26% 64,11% 63,23% 77,72%
Kassalikviditet 980,21% 957,64% 223,32% 340,15% 288,83% 333,73% 410,18% 475,55% 394,68% 506,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...