Visa allt om KONSULINEN Aktiebolag
Visa allt om KONSULINEN Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 063 703 754 295 657 1 035 1 832 0 34 201
Övrig omsättning - - 83 - - 600 - 2 960 31 -
Rörelseresultat (EBIT) 410 477 548 -40 109 368 -3 064 -171 -611 -3 624
Resultat efter finansnetto 410 476 279 285 108 362 -3 064 -171 333 -3 627
Årets resultat 410 476 279 285 108 362 -3 064 -171 333 -3 627
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 106 110 113 117 177 158 5 13 18 30
Omsättningstillgångar 123 55 87 296 105 224 2 545 2 739 115 352
Tillgångar 229 165 200 413 282 382 2 550 2 752 132 381
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -4 248 -4 659 -5 134 -5 413 -5 699 -5 807 -6 169 -3 105 -2 934 -3 267
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 248 4 692 5 191 3 970 3 710 3 863 4 335 4 444 3 023 2 652
Kortfristiga skulder 230 131 143 1 857 2 271 2 326 4 384 1 413 43 997
Skulder och eget kapital 229 165 200 413 282 382 2 550 2 752 132 381
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 168 132 133 133
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 67 165 0 0 0 7
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 21 52 53 43 43 45
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 063 703 837 295 657 1 635 1 832 2 960 65 201
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 063 703 754 295 657 1 035 1 832 - 34 201
Personalkostnader per anställd (tkr) 21 19 17 21 130 240 242 182 177 209
Rörelseresultat, EBITDA 414 481 552 -35 114 370 -3 056 -158 -599 -3 605
Nettoomsättningförändring 51,21% -6,76% 155,59% -55,10% -36,52% -43,50% -% -100,00% -83,08% -%
Du Pont-modellen 179,04% 289,09% 274,00% 69,01% 38,65% 96,34% -120,16% -% 252,27% -950,39%
Vinstmarginal 38,57% 67,85% 72,68% 96,61% 16,59% 35,56% -167,25% -% 979,41% -1 801,49%
Bruttovinstmarginal 100,00% 96,30% 83,82% 58,31% 88,43% 98,36% 100,00% -% 100,00% -1 489,05%
Rörelsekapital/omsättning -10,07% -10,81% -7,43% -529,15% -329,68% -203,09% -100,38% -% 211,76% -320,90%
Soliditet -1 855,02% -2 823,64% -2 567,00% -1 310,65% -2 020,92% -1 520,16% -241,92% -112,83% -2 222,73% -857,48%
Kassalikviditet 53,48% 41,98% 60,84% 15,94% 4,62% 9,63% 58,05% 193,84% 267,44% 35,31%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...