Visa allt om Lovéns El & Bygg Aktiebolag
Visa allt om Lovéns El & Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 448 1 188 692 1 285 874 1 869 1 220 1 428 1 757 1 675
Övrig omsättning - - 312 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 44 440 357 262 -63 305 524 18 -44 130
Resultat efter finansnetto 45 445 367 281 -44 314 526 35 -31 141
Årets resultat 111 262 344 183 -44 172 323 30 31 186
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 52 65 80 115 177 239 303 341 170
Omsättningstillgångar 1 040 1 432 1 229 1 367 1 384 1 478 1 216 656 587 742
Tillgångar 1 079 1 484 1 294 1 447 1 499 1 655 1 456 960 927 912
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 689 878 916 872 989 1 133 1 061 749 739 727
Obeskattade reserver 316 414 305 292 247 247 168 79 77 138
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 62 174 54 222 176 91 85 74 28 15
Kortfristiga skulder 13 18 19 61 88 184 142 57 84 32
Skulder och eget kapital 1 079 1 484 1 294 1 447 1 499 1 655 1 456 960 927 912
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 100 72 70 0 141
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 31 23 23 0 51
Utdelning till aktieägare 300 300 300 300 300 100 100 10 20 19
Omsättning 448 1 188 1 004 1 285 874 1 869 1 220 1 428 1 757 1 675
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 448 1 188 692 1 285 874 1 869 1 220 1 428 - 1 675
Personalkostnader per anställd (tkr) 13 - 1 5 - 134 101 95 - 193
Rörelseresultat, EBITDA 44 453 372 297 -1 367 588 82 3 174
Nettoomsättningförändring -62,29% 71,68% -46,15% 47,03% -53,24% 53,20% -14,57% -18,73% 4,90% -%
Du Pont-modellen 4,17% 30,05% 28,44% 19,42% -2,94% 18,97% 36,13% 3,65% -3,34% 15,46%
Vinstmarginal 10,04% 37,54% 53,18% 21,87% -5,03% 16,80% 43,11% 2,45% -1,76% 8,42%
Bruttovinstmarginal 34,38% 46,89% 24,71% 33,85% 14,76% 33,71% 68,11% 22,62% 8,76% 29,73%
Rörelsekapital/omsättning 229,24% 119,02% 174,86% 101,63% 148,28% 69,23% 88,03% 41,95% 28,63% 42,39%
Soliditet 86,70% 80,92% 89,17% 75,14% 78,12% 79,46% 81,37% 83,95% 85,70% 90,61%
Kassalikviditet 7 200,00% 7 316,67% 5 142,11% 1 990,16% 1 240,91% 765,22% 652,11% 777,19% 496,43% 1 650,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...