Visa allt om OP2 Byggnads AB
Visa allt om OP2 Byggnads AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 270 591 277 613 229 149 157 750 230 301 202 862 169 864 174 316 158 820 121 323
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 535 4 322 10 124 7 091 19 044 11 752 10 798 13 895 11 936 6 732
Resultat efter finansnetto 11 557 4 343 10 168 7 277 19 445 11 972 10 776 14 201 12 375 6 778
Årets resultat 8 990 3 333 13 109 3 993 10 651 8 777 7 861 10 125 8 849 4 843
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 48 42 6 45 121 183 81 200 280
Omsättningstillgångar 57 011 51 070 61 058 47 755 56 862 58 016 32 297 42 565 31 573 32 349
Tillgångar 57 025 51 118 61 100 47 761 56 907 58 137 32 480 42 646 31 773 32 629
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 816 8 825 17 493 14 384 20 391 15 240 11 463 13 602 11 478 6 629
Obeskattade reserver 0 0 0 6 700 4 900 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 41 210 42 293 43 607 26 678 31 617 42 897 21 017 29 045 20 296 26 000
Skulder och eget kapital 57 025 51 118 61 100 47 761 56 907 58 137 32 480 42 646 31 773 32 629
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 1 700 1 664 1 649 1 534 1 529 978 2 561 1 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 22 821 18 782 16 025 14 523 14 387 13 117 9 780 9 458 8 088 6 878
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 9 348 6 814 6 669 6 351 6 184 5 736 4 352 4 384 4 360 3 171
Utdelning till aktieägare 0 2 000 12 000 10 000 10 000 5 500 5 000 10 000 8 000 4 000
Omsättning 270 591 277 613 229 149 157 750 230 301 202 862 169 864 174 316 158 820 121 323
Nyckeltal
Antal anställda 51 45 40 38 36 36 27 27 26 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 306 6 169 5 729 4 151 6 397 5 635 6 291 6 456 6 108 5 275
Personalkostnader per anställd (tkr) 650 591 641 617 646 604 600 581 592 521
Rörelseresultat, EBITDA 11 569 4 356 10 151 7 130 19 137 11 862 10 909 14 023 12 063 6 867
Nettoomsättningförändring -2,53% 21,15% 45,26% -31,50% 13,53% 19,43% -2,55% 9,76% 30,91% -%
Du Pont-modellen 20,28% 8,50% 16,64% 15,24% 34,19% 20,61% 33,32% 33,51% 38,97% 20,78%
Vinstmarginal 4,27% 1,56% 4,44% 4,61% 8,45% 5,91% 6,37% 8,20% 7,80% 5,59%
Bruttovinstmarginal 18,18% 12,51% 100,00% 21,60% 20,49% 18,56% 17,96% 18,81% 18,97% 17,20%
Rörelsekapital/omsättning 5,84% 3,16% 7,62% 13,36% 10,96% 7,45% 6,64% 7,76% 7,10% 5,23%
Soliditet 27,74% 17,26% 28,63% 40,46% 42,18% 26,21% 35,29% 31,90% 36,13% 20,32%
Kassalikviditet 138,34% 120,75% 140,01% 178,96% 179,82% 135,02% 150,96% 146,13% 154,11% 124,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...