Visa allt om OP2 Byggnads AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 277 613 229 149 157 750 230 301 202 862 169 864 174 316 158 820 121 323 58 017
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 322 10 124 7 091 19 044 11 752 10 798 13 895 11 936 6 732 2 449
Resultat efter finansnetto 4 343 10 168 7 277 19 445 11 972 10 776 14 201 12 375 6 778 2 439
Årets resultat 3 333 13 109 3 993 10 651 8 777 7 861 10 125 8 849 4 843 1 744
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 48 42 6 45 121 183 81 200 280 124
Omsättningstillgångar 51 070 61 058 47 755 56 862 58 016 32 297 42 565 31 573 32 349 11 924
Tillgångar 51 118 61 100 47 761 56 907 58 137 32 480 42 646 31 773 32 629 12 048
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 825 17 493 14 384 20 391 15 240 11 463 13 602 11 478 6 629 1 851
Obeskattade reserver 0 0 6 700 4 900 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135
Kortfristiga skulder 42 293 43 607 26 678 31 617 42 897 21 017 29 045 20 296 26 000 10 062
Skulder och eget kapital 51 118 61 100 47 761 56 907 58 137 32 480 42 646 31 773 32 629 12 048
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 1 700 1 664 1 649 1 534 1 529 978 2 561 1 260 1 011
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 18 782 16 025 14 523 14 387 13 117 9 780 9 458 8 088 6 878 3 953
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 6 814 6 669 6 351 6 184 5 736 4 352 4 384 4 360 3 171 1 781
Utdelning till aktieägare 2 000 12 000 10 000 10 000 5 500 5 000 10 000 8 000 4 000 0
Omsättning 277 613 229 149 157 750 230 301 202 862 169 864 174 316 158 820 121 323 58 017
Nyckeltal
Antal anställda 45 40 38 36 36 27 27 26 23 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 169 5 729 4 151 6 397 5 635 6 291 6 456 6 108 5 275 3 868
Personalkostnader per anställd (tkr) 591 641 617 646 604 600 581 592 521 448
Rörelseresultat, EBITDA 4 356 10 151 7 130 19 137 11 862 10 909 14 023 12 063 6 867 2 513
Nettoomsättningförändring 21,15% 45,26% -31,50% 13,53% 19,43% -2,55% 9,76% 30,91% 109,12% -%
Du Pont-modellen 8,50% 16,64% 15,24% 34,19% 20,61% 33,32% 33,51% 38,97% 20,78% 20,33%
Vinstmarginal 1,56% 4,44% 4,61% 8,45% 5,91% 6,37% 8,20% 7,80% 5,59% 4,22%
Bruttovinstmarginal 12,51% 100,00% 21,60% 20,49% 18,56% 17,96% 18,81% 18,97% 17,20% 17,67%
Rörelsekapital/omsättning 3,16% 7,62% 13,36% 10,96% 7,45% 6,64% 7,76% 7,10% 5,23% 3,21%
Soliditet 17,26% 28,63% 40,46% 42,18% 26,21% 35,29% 31,90% 36,13% 20,32% 15,36%
Kassalikviditet 120,75% 140,01% 178,96% 179,82% 135,02% 150,96% 146,13% 154,11% 124,42% 111,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...