allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Eskilstuna Energi och Miljö Aktiebolag

ORG.NR: 556458-1907
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 1 479 081 1 387 938 1 241 060  
  Övrig omsättning (TKR) 26 144 30 811 45 605  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 193 496 191 578 178 964  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 140 506 146 269 126 232  
  Årets resultat (TKR) 64 117 37 755 48 833  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 2 454 541 2 323 951 2 155 107  
  Omsättningstillgångar (TKR) 596 211 673 378 626 474  
  Tillgångar (TKR) 3 050 752 2 997 329 2 781 581  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 738 082 673 965 642 429  
  Minoritetsintressen (TKR) 3 181 3 198 2 500  
  Avsättningar (TKR) 232 976 212 859 207 188  
  Långfristiga skulder (TKR) 1 433 198 1 412 219 1 480 263  
  Kortfristiga skulder (TKR) 643 315 695 088 449 201  
  Skulder och eget kapital (TKR) 3 050 752 2 997 329 2 781 581  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 3 279 2 998 5 534  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 208 260 200 093 163 517  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 96 043 89 396 74 157  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 512 496 400  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 2 889 2 798 3 103  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 620 603 649  
  Nettoomsättningförändring 6,57 % 11,83 % -2,43 %  
  Vinstmarginal 13,16 % 13,97 % 14,63 %  
  Bruttovinstmarginal 69,93 % 68,32 % 62,74 %  
  Soliditet 24,19 % 22,49 % 23,10 %  
  Kassalikviditet 53,98 % 61,87 % 90,07 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 865 229 906 412 913 015  
  Övrig omsättning (TKR) 12 853 53 134 60 324  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 141 720 140 206 120 408  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 98 121 108 088 87 759  
  Årets resultat (TKR) -8 602 33 196 1 570  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 1 942 095 1 878 582 1 725 983  
  Omsättningstillgångar (TKR) 621 409 643 937 624 961  
  Tillgångar (TKR) 2 563 504 2 522 519 2 350 944  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 109 308 117 910 90 933  
  Obeskattade reserver (TKR) 730 124 637 274 632 459  
  Avsättningar (TKR) 45 804 44 722 36 399  
  Långfristiga skulder (TKR) 1 307 077 1 185 685 1 239 115  
  Kortfristiga skulder (TKR) 371 191 536 928 352 038  
  Skulder och eget kapital (TKR) 2 563 504 2 522 519 2 350 944  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 855 595 4 006  
  Varav tantiem till styrelse & VD           0            
  Löner till övriga anställda 0 98 147 699  
  Varav resultatlön till övriga anställda           0            
  Sociala kostnader 148 0 65 936  
  Utdelning till aktieägare 3 011 0 6 219  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 0 0 361  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                     2 529  
  Personalkostnader per anställd (TKR)                     646  
  Nettoomsättningförändring -4,54 % -0,72 % -2,17 %  
  Vinstmarginal 17,29 % 16,60 % 14,80 %  
  Bruttovinstmarginal 75,52 % 72,99 % 71,78 %  
  Soliditet 26,48 % 24,38 % 24,85 %  
  Kassalikviditet 102,15 % 74,25 % 116,77 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 26 september 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X