Visa allt om Restaurang Ullådalen Aktiebolag
Visa allt om Restaurang Ullådalen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 2 0 1 881 1 861
Övrig omsättning 9 - 3 - - - - - 21 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -2 2 -9 -5 -16 2 -13 66 -65
Resultat efter finansnetto -1 -2 2 -9 -5 -16 2 -13 1 -65
Årets resultat -1 -2 2 -9 -2 -16 2 -13 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 50 50 50 50 14 14 14 18 11
Omsättningstillgångar 19 24 22 26 35 79 83 102 307 222
Tillgångar 69 74 72 76 85 93 97 117 325 233
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 62 64 62 71 73 89 87 0 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 12 8 15 14 20 9 30 225 133
Skulder och eget kapital 69 74 72 76 85 93 97 117 325 233
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 240 272
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 3 311 374
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 1 191 215
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 0 3 0 0 0 2 0 1 902 1 861
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - - 0 0 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 627 620
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 261 287
Rörelseresultat, EBITDA -1 -2 2 -9 -5 -16 2 -9 66 -65
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -% -100,00% 1,07% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 2,06% -% 20,31% -27,90%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% -% 3,51% -3,49%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% -% 59,91% 56,90%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 3 700,00% -% 4,36% 4,78%
Soliditet 88,41% 83,78% 88,89% 81,58% 83,53% 78,49% 91,75% 74,36% 22,15% 42,92%
Kassalikviditet 237,50% 200,00% 275,00% 173,33% 250,00% 395,00% 922,22% 340,00% 136,44% 153,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...