Visa allt om Control & Consulting BD-AC, AB
Visa allt om Control & Consulting BD-AC, AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 310 230 241 300 252 208 193 316 270 239
Övrig omsättning - - - 1 26 57 16 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 8 -4 -1 -4 27 6 62 36 28
Resultat efter finansnetto 5 8 -4 -1 -4 26 6 62 36 22
Årets resultat 5 8 -4 -1 -4 26 6 62 36 22
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9
Omsättningstillgångar 97 114 96 71 73 74 70 79 64 36
Tillgångar 97 114 96 71 73 74 70 79 69 45
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 65 60 52 55 56 60 34 28 -34 -70
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 33 54 45 16 18 14 36 52 103 115
Skulder och eget kapital 97 114 96 71 73 74 70 79 69 45
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 310 230 241 301 278 265 209 316 270 239
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 6 8 -4 -1 -4 27 7 66 40 32
Nettoomsättningförändring 34,78% -4,56% -19,67% 19,05% 21,15% 7,77% -38,92% 17,04% 12,97% -%
Du Pont-modellen 6,19% 7,02% -4,17% -1,41% -5,48% 36,49% 8,57% 78,48% 52,17% 62,22%
Vinstmarginal 1,94% 3,48% -1,66% -0,33% -1,59% 12,98% 3,11% 19,62% 13,33% 11,72%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,65% 26,09% 21,16% 18,33% 21,83% 28,85% 17,62% 8,54% -14,44% -33,05%
Soliditet 67,01% 52,63% 54,17% 77,46% 76,71% 81,08% 48,57% 35,44% -49,28% -155,56%
Kassalikviditet 293,94% 211,11% 213,33% 443,75% 405,56% 528,57% 194,44% 151,92% 62,14% 31,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...