Visa allt om Andersson skog och plog AB
Visa allt om Andersson skog och plog AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 60 125 19 120 - 25 0 0 183 217
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 29 -3 107 - 13 -34 -46 46 -8
Resultat efter finansnetto 186 126 101 48 - -105 22 0 71 -8
Årets resultat 186 138 101 36 - -88 22 0 44 -8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 185 210 139 137 - 139 139 139 139 92
Omsättningstillgångar 170 49 93 164 - 97 69 48 116 121
Tillgångar 355 260 231 302 - 236 208 187 254 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 346 259 192 111 - 76 165 143 143 99
Obeskattade reserver 0 0 12 12 - 0 18 18 18 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 100 - 100 0 0 3 0
Kortfristiga skulder 10 0 28 79 - 59 26 26 91 114
Skulder och eget kapital 355 260 231 302 - 236 208 187 254 212
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 0 0 0 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 - 0 0 0 0 8
Utdelning till aktieägare 100 100 70 0 - 0 0 0 0 0
Omsättning 60 125 19 120 - 25 0 0 183 217
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 217
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 78
Rörelseresultat, EBITDA 18 58 -3 107 - 13 -34 -46 78 6
Nettoomsättningförändring -52,00% 557,89% -84,17% -% -% -% -% -100,00% -15,67% -%
Du Pont-modellen 52,39% 48,85% 43,72% 35,43% -% 5,51% -% -% 28,74% -3,30%
Vinstmarginal 310,00% 101,60% 531,58% 89,17% -% 52,00% -% -% 39,89% -3,23%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 266,67% 39,20% 342,11% 70,83% -% 152,00% -% -% 13,66% 3,23%
Soliditet 97,46% 99,62% 87,17% 39,68% -% 32,20% 85,70% 83,40% 61,40% 46,70%
Kassalikviditet 1 700,00% -% 332,14% 207,59% -% 164,41% 265,38% 184,62% 127,47% 106,14%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12: Flera brister
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...