Visa allt om Elvaruhuset i Lidingö AB
Visa allt om Elvaruhuset i Lidingö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 9 961 9 289 9 065 7 599 7 549 7 475 8 258 7 682 7 469 7 062
Övrig omsättning - - - - - - 453 226 892 943
Rörelseresultat (EBIT) 465 1 634 1 314 -52 421 327 1 973 1 163 65 541
Resultat efter finansnetto 476 1 706 1 336 -6 280 -143 809 564 -41 17
Årets resultat 755 1 697 927 104 341 -141 -43 20 15 -415
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 988 708 163 165 298 490 735 647 1 102 287
Omsättningstillgångar 5 182 5 225 4 059 3 355 3 133 2 739 3 289 3 084 2 558 3 097
Tillgångar 6 170 5 933 4 222 3 520 3 432 3 229 4 024 3 731 3 661 3 384
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 640 3 885 2 188 1 260 1 157 816 1 084 1 128 1 108 1 093
Obeskattade reserver 250 748 1 072 872 1 102 1 362 1 528 1 071 798 911
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 280 1 300 962 1 388 1 173 1 051 1 412 1 534 1 755 1 381
Skulder och eget kapital 6 170 5 933 4 222 3 520 3 432 3 229 4 024 3 731 3 661 3 384
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 431 629 602 451 488
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 230 300 300 130
Löner till övriga anställda 1 348 1 398 1 238 1 318 1 175 0 683 403 991 859
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 484 537 530 700 681 594 561 645 654 871
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 127 0 0 0
Omsättning 9 961 9 289 9 065 7 599 7 549 7 475 8 711 7 908 8 361 8 005
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 490 1 858 1 813 1 520 1 887 1 869 2 065 1 921 1 867 1 766
Personalkostnader per anställd (tkr) 404 361 340 402 511 454 418 415 535 559
Rörelseresultat, EBITDA 535 1 634 1 316 -22 451 357 2 028 1 180 150 621
Nettoomsättningförändring 7,23% 2,47% 19,29% 0,66% 0,99% -9,48% 7,50% 2,85% 5,76% -%
Du Pont-modellen 7,71% 30,56% 31,64% -0,17% 12,97% 11,06% 49,20% 31,49% -0,57% 16,08%
Vinstmarginal 4,78% 19,52% 14,74% -0,08% 5,89% 4,78% 23,98% 15,30% -0,28% 7,70%
Bruttovinstmarginal 33,61% 45,09% 43,82% 43,30% 47,28% 46,43% 49,94% 44,99% 29,92% 37,88%
Rörelsekapital/omsättning 39,17% 42,25% 34,16% 25,88% 25,96% 22,58% 22,73% 20,18% 10,75% 24,30%
Soliditet 78,36% 75,32% 71,63% 54,05% 57,38% 56,36% 54,92% 50,90% 45,96% 51,68%
Kassalikviditet 311,64% 310,54% 308,94% 171,61% 187,47% 178,31% 172,03% 153,32% 109,34% 178,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...