Visa allt om Walfridsons Maskin AB
Visa allt om Walfridsons Maskin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 998 6 596 0 55 0 0 0 112 116 0
Övrig omsättning 33 37 - - - - - - - 50
Rörelseresultat (EBIT) 9 189 -374 -164 -119 -103 -108 5 -7 17
Resultat efter finansnetto 9 189 -374 -286 -119 -97 -113 6 4 50
Årets resultat 9 189 -374 -286 -119 -81 1 3 2 30
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 120 200 280 360 440 120
Omsättningstillgångar 1 312 1 303 1 114 1 491 1 669 1 799 1 845 1 899 2 057 2 376
Tillgångar 1 312 1 303 1 114 1 491 1 789 1 999 2 125 2 259 2 497 2 496
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 312 1 303 1 114 1 489 1 775 1 894 2 075 2 074 2 341 2 339
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 16 132 132 132
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 3 14 106 35 52 24 25
Skulder och eget kapital 1 312 1 303 1 114 1 491 1 789 1 999 2 125 2 259 2 497 2 496
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 100 0 270 0
Omsättning 4 031 6 633 0 55 0 0 0 112 116 50
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 9 189 -374 -164 -39 -23 -28 85 73 17
Nettoomsättningförändring -39,39% -% -100,00% -% -% -% -100,00% -3,45% -% -%
Du Pont-modellen 0,69% 14,50% -% -19,05% -% -% -% 0,27% 0,16% -%
Vinstmarginal 0,23% 2,87% -% -516,36% -% -% -% 5,36% 3,45% -%
Bruttovinstmarginal 1,25% 100,00% -% 100,00% -% -% -% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 32,82% 19,75% -% 2 705,45% -% -% -% 1 649,11% 1 752,59% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 99,87% 99,22% 94,75% 98,19% 96,02% 97,56% 97,52%
Kassalikviditet -% -% -% 49 700,00% 11 921,43% 1 697,17% 5 271,43% 3 651,92% 8 570,83% 7 904,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...