Visa allt om Flommens VVS-Byrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 73 134 12 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 14 57 0 -3 -3 -4 -4 -3 -3
Resultat efter finansnetto -8 14 57 4 3 0 5 0 4 1
Årets resultat -8 11 44 3 3 0 5 0 4 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 36 36 36 35 34 33 27 31 31
Omsättningstillgångar 124 162 154 98 223 217 213 212 203 202
Tillgångar 160 198 190 135 258 251 246 238 235 233
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 151 159 168 123 237 234 234 230 230 225
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 39 22 11 22 17 12 9 4 5
Skulder och eget kapital 160 198 190 135 258 251 246 238 235 233
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 73 134 12 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 14 57 0 -3 -3 -4 -4 -3 -3
Nettoomsättningförändring -87,67% -45,52% 1 016,67% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -5,00% 7,07% 30,00% 2,96% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -88,89% 19,18% 42,54% 33,33% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 1 277,78% 168,49% 98,51% 725,00% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 94,38% 80,30% 88,42% 91,11% 91,86% 93,23% 95,12% 96,64% 98,49% 97,49%
Kassalikviditet 1 377,78% 415,38% 700,00% 890,91% 1 013,64% 1 276,47% 1 775,00% 2 355,56% 5 075,00% 4 040,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...