Visa allt om Skandinavisk byggentreprenad AB
Visa allt om Skandinavisk byggentreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 161 45 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -1 -1 -7 -98 -68 -6 -6 -7 -7
Resultat efter finansnetto -50 -1 -1 -7 -98 -68 -6 -12 -6 0
Årets resultat -50 -1 -1 -7 -98 -68 -6 -12 -6 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 70 70 70 0 478 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 13 0 1 1 12 42 33 33 53 62
Tillgångar 20 70 71 71 12 520 33 33 53 62
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 20 50 50 12 158 -25 -19 -6 0
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 50 21 21 0 361 58 51 59 62
Skulder och eget kapital 20 70 71 71 12 520 33 33 53 62
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 161 45 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -1 -1 -7 -98 -68 -6 -6 -7 -7
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% 257,78% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -816,67% -13,08% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -60,87% -151,11% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 68,32% -2,22% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 7,45% -708,89% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 28,57% 70,42% 70,42% 100,00% 30,38% -75,76% -57,58% -11,32% 0,00%
Kassalikviditet -% 0,00% 4,76% 4,76% -% 8,59% 56,90% 64,71% 89,83% 100,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...