Visa allt om Lastrec T G P Aktiebolag
Visa allt om Lastrec T G P Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 208 4 604 4 308 4 482 3 864 4 243 3 100 3 295 3 316 3 508
Övrig omsättning - 18 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -16 128 47 -16 97 -114 30 76 96 30
Resultat efter finansnetto -39 91 3 -46 70 -148 13 65 65 -7
Årets resultat -37 64 3 -46 70 -148 6 43 65 -7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 24 32 16 12 5 8 12 19 4
Omsättningstillgångar 1 144 1 330 960 1 720 924 771 1 014 884 773 876
Tillgångar 1 171 1 354 993 1 735 936 776 1 022 896 793 880
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 154 191 127 124 170 100 208 202 159 95
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 0 83 0 2 183 204 0 0
Kortfristiga skulder 1 017 1 162 866 1 528 766 674 631 490 634 785
Skulder och eget kapital 1 171 1 354 993 1 735 936 776 1 022 896 793 880
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 454 476 475 323 191 340 421
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 517 1 540 1 473 1 087 1 088 838 624 666 587 524
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 555 559 526 500 556 469 357 329 330 304
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 208 4 622 4 308 4 482 3 864 4 243 3 100 3 295 3 316 3 508
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 302 1 151 1 077 1 121 1 288 1 414 1 033 1 098 1 105 1 169
Personalkostnader per anställd (tkr) 518 531 506 515 701 597 441 402 426 434
Rörelseresultat, EBITDA -7 136 54 -12 100 -111 33 79 98 30
Nettoomsättningförändring 13,12% 6,87% -3,88% 15,99% -8,93% 36,87% -5,92% -0,63% -5,47% -%
Du Pont-modellen -1,37% 9,45% 4,73% -0,92% 10,36% -14,43% 3,03% 8,48% 12,11% 3,41%
Vinstmarginal -0,31% 2,78% 1,09% -0,36% 2,51% -2,64% 1,00% 2,31% 2,90% 0,86%
Bruttovinstmarginal 54,49% 66,18% 64,93% 64,35% 77,12% 63,33% 60,65% 58,76% 60,68% 56,27%
Rörelsekapital/omsättning 2,44% 3,65% 2,18% 4,28% 4,09% 2,29% 12,35% 11,96% 4,19% 2,59%
Soliditet 13,15% 14,11% 12,79% 7,15% 18,16% 12,89% 20,35% 22,54% 20,05% 10,80%
Kassalikviditet 108,65% 99,31% 106,35% 109,29% 116,45% 105,19% 104,60% 141,84% 115,30% 104,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...