Visa allt om Björndalsgården Aktiebolag
Visa allt om Björndalsgården Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 * 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning - - - - 1 19 1 421 1 342 1 079 30
Övrig omsättning - - - - 49 65 - 69 19 8
Rörelseresultat (EBIT) - - - - -21 -160 -32 -110 -30 -4
Resultat efter finansnetto - - - - -27 -175 -61 -143 -56 -4
Årets resultat - - - - -27 -175 -61 -143 -56 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 * 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - - - - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - - - - 59 78 108 138 235 43
Omsättningstillgångar - - - - 122 91 362 634 577 45
Tillgångar - - - - 181 168 470 772 812 88
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - - - - 110 103 98 129 123 78
Obeskattade reserver - - - - 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - - - - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - - - - 71 31 50 191 415 0
Kortfristiga skulder - - - - 0 34 321 452 275 10
Skulder och eget kapital - - - - 181 168 470 772 812 88
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 213 394 391 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 16 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 60 109 91 0
Utdelning till aktieägare - - - - 0 0 0 0 0 0
Omsättning - - - - 50 84 1 421 1 411 1 098 38
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 0 3 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 474 671 540 30
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 97 262 243 16
Rörelseresultat, EBITDA - - - - -2 -130 -2 -80 14 6
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -94,74% -98,66% 5,89% 24,37% 3 496,67% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -11,60% -95,24% -6,81% -14,25% -3,69% -4,55%
Vinstmarginal -% -% -% -% -2 100,00% -842,11% -2,25% -8,20% -2,78% -13,33%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% -378,95% 47,08% 65,57% 79,80% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 12 200,00% 300,00% 2,89% 13,56% 27,99% 116,67%
Soliditet -% -% -% -% 60,77% 61,31% 20,85% 16,71% 15,15% 88,64%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% 23,53% 59,19% 14,60% 21,45% 450,00%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...