Visa allt om Nynäsbageriet Aktiebolag
Visa allt om Nynäsbageriet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 40 869 37 785 37 116 38 003 31 152 29 017 33 433 37 209 31 288 23 138
Övrig omsättning 9 8 107 44 172 11 17 656 228 94
Rörelseresultat (EBIT) 427 104 1 054 2 624 1 439 725 496 537 294 777
Resultat efter finansnetto 116 -273 576 1 933 740 128 -169 -45 47 585
Årets resultat 84 67 172 379 397 127 11 65 114 299
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 115 15 234 14 973 15 444 16 054 15 727 17 412 16 764 7 406 6 285
Omsättningstillgångar 11 563 8 844 9 006 7 129 6 894 6 367 5 769 7 665 7 958 4 851
Tillgångar 25 678 24 078 23 978 22 573 22 948 22 094 23 181 24 429 15 364 11 136
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 830 2 746 2 679 2 507 2 128 1 731 1 604 1 593 1 955 1 841
Obeskattade reserver 2 110 2 110 2 478 2 131 721 531 586 786 945 1 074
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 896 12 309 11 971 11 319 12 554 13 460 14 252 10 480 3 916 4 345
Kortfristiga skulder 9 843 6 913 6 851 6 616 7 546 6 372 6 739 11 571 8 548 3 876
Skulder och eget kapital 25 678 24 078 23 978 22 573 22 948 22 094 23 181 24 429 15 364 11 136
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 775 - - 0 - 445 438 430 594 476
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 10 958 10 503 9 914 9 299 7 555 8 113 9 884 10 536 8 834 7 101
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 4 316 3 801 3 519 3 511 2 673 2 901 3 447 3 965 3 540 2 667
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 427 0
Omsättning 40 878 37 793 37 223 38 047 31 324 29 028 33 450 37 865 31 516 23 232
Nyckeltal
Antal anställda 34 36 33 33 27 29 36 38 30 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 202 1 050 1 125 1 152 1 154 1 001 929 979 1 043 926
Personalkostnader per anställd (tkr) 476 407 420 394 384 375 378 391 430 407
Rörelseresultat, EBITDA 1 976 1 391 2 354 3 915 2 503 1 752 1 673 1 743 1 426 1 868
Nettoomsättningförändring 8,16% 1,80% -2,33% 21,99% 7,36% -13,21% -10,15% 18,92% 35,22% -%
Du Pont-modellen 1,73% 0,49% 4,47% 11,65% 6,36% 3,38% 2,20% 2,31% 2,06% 7,19%
Vinstmarginal 1,08% 0,31% 2,89% 6,92% 4,69% 2,57% 1,52% 1,52% 1,01% 3,46%
Bruttovinstmarginal 67,05% 67,21% 65,11% 65,22% 65,08% 64,55% 64,06% 63,07% 67,13% 72,31%
Rörelsekapital/omsättning 4,21% 5,11% 5,81% 1,35% -2,09% -0,02% -2,90% -10,50% -1,89% 4,21%
Soliditet 17,43% 18,24% 19,23% 18,06% 11,59% 9,61% 8,78% 8,84% 17,15% 23,48%
Kassalikviditet 80,76% 75,54% 87,29% 67,41% 53,51% 58,07% 46,80% 51,79% 74,16% 103,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...