Visa allt om E.Q.M.I. Executive Quality Management Institute AB
Visa allt om E.Q.M.I. Executive Quality Management Institute AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 10 0 917 816 1 034 1 208 614 809 645 273
Övrig omsättning - - 3 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -55 2 78 14 71 46 102 189 10
Resultat efter finansnetto -3 -55 2 78 14 72 55 97 171 -2
Årets resultat -16 -1 34 41 5 37 35 52 95 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 61 340 10 10 20 30 39 0 6
Omsättningstillgångar 202 185 96 204 274 303 201 219 373 167
Tillgångar 212 246 437 214 284 323 231 258 373 173
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 190 206 207 174 132 127 90 56 4 -91
Obeskattade reserver 0 25 79 121 100 95 76 62 42 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 0 0 0 0 0 0 0 49 49
Kortfristiga skulder 17 15 151 -80 51 100 65 142 279 215
Skulder och eget kapital 212 246 437 214 284 323 231 258 373 173
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 331 277 356 369 216 244 87 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 82 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 7 0 1 0 2 4 18 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 132 92 82 116 69 79 33 1
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 0 920 816 1 034 1 208 614 809 645 273
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 917 816 1 034 1 208 614 809 645 273
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 470 370 441 486 303 350 157 26
Rörelseresultat, EBITDA -3 -55 2 88 24 81 56 112 189 25
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 12,38% -21,08% -14,40% 96,74% -24,10% 25,43% 136,26% -%
Du Pont-modellen -1,42% -% 0,46% 36,92% 5,28% 35,60% 76,62% 40,31% 51,21% 6,94%
Vinstmarginal -30,00% -% 0,22% 9,68% 1,45% 9,52% 28,83% 12,86% 29,61% 4,40%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 850,00% -% -6,00% 34,80% 21,57% 16,80% 22,15% 9,52% 14,57% -17,58%
Soliditet 89,62% 91,67% 61,47% 122,98% 72,43% 61,00% 63,21% 39,01% 9,18% -52,60%
Kassalikviditet 1 188,24% 1 233,33% 63,58% -% 537,25% 303,00% 309,23% 154,23% 133,69% 77,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...