Visa allt om Sölvesborgs Data Aktiebolag
Visa allt om Sölvesborgs Data Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 4 335 4 553 4 477 4 344 4 761 5 533 6 239 6 302 7 121 7 731
Övrig omsättning 40 - - 28 1 5 2 126 169 68
Rörelseresultat (EBIT) 24 -86 -74 -65 61 188 -521 -273 75 191
Resultat efter finansnetto 10 -112 -103 -99 43 178 -632 -394 41 92
Årets resultat 10 -112 -103 -99 43 178 -632 -128 16 54
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 437 433 456 480 508 546 604 623 614 653
Omsättningstillgångar 2 100 2 056 2 124 2 212 2 402 2 443 2 466 3 193 3 884 3 874
Tillgångar 2 537 2 489 2 580 2 693 2 910 2 989 3 070 3 816 4 498 4 527
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 844 834 946 1 049 1 148 1 105 927 1 559 1 687 1 672
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 266 270
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 719 655 602 1 165 1 237 1 384 1 555 1 706 1 656 1 723
Kortfristiga skulder 973 1 000 1 033 478 525 500 588 550 889 863
Skulder och eget kapital 2 537 2 489 2 580 2 693 2 910 2 989 3 070 3 816 4 498 4 527
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 507 491 482 453 464 451
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 350 1 399 1 365 1 428 546 616 1 129 1 092 1 336 1 329
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 559 593 121 590 454 494 665 633 731 814
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 375 4 553 4 477 4 372 4 762 5 538 6 241 6 428 7 290 7 799
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 4 5 7 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 867 911 895 869 1 190 1 107 891 900 890 966
Personalkostnader per anställd (tkr) 388 402 399 416 369 330 315 305 322 337
Rörelseresultat, EBITDA 40 -65 -48 -28 99 230 -472 -207 133 251
Nettoomsättningförändring -4,79% 1,70% 3,06% -8,76% -13,95% -11,32% -1,00% -11,50% -7,89% -%
Du Pont-modellen 2,13% -2,97% -2,60% -2,38% 2,23% 6,42% -16,94% -6,76% 3,40% 5,92%
Vinstmarginal 1,25% -1,63% -1,50% -1,47% 1,37% 3,47% -8,33% -4,09% 2,15% 3,47%
Bruttovinstmarginal 58,75% 57,85% 58,86% 62,98% 44,89% 47,55% 42,36% 42,80% 48,15% 50,98%
Rörelsekapital/omsättning 26,00% 23,19% 24,37% 39,92% 39,42% 35,12% 30,10% 41,94% 42,06% 38,95%
Soliditet 33,27% 33,51% 36,67% 38,95% 39,45% 36,97% 30,20% 40,85% 41,76% 41,23%
Kassalikviditet 92,60% 96,00% 97,29% 220,08% 277,33% 332,60% 296,09% 456,18% 359,06% 387,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...