Visa allt om DTP-Tjänst Ulf Andersson Aktiebolag
Visa allt om DTP-Tjänst Ulf Andersson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 751 351 983 853 1 219 1 185 460
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 -6 -19 80 -205 396 264 674 650 60
Resultat efter finansnetto -6 6 7 126 -157 401 268 723 665 64
Årets resultat -1 5 27 69 -3 220 145 385 476 58
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 3 5 9 18 15
Omsättningstillgångar 1 102 1 264 1 435 1 807 1 863 2 136 2 193 2 264 1 464 1 110
Tillgångar 1 102 1 264 1 435 1 807 1 863 2 138 2 198 2 272 1 483 1 125
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 899 1 056 1 223 1 496 1 567 1 697 1 754 1 610 1 224 1 078
Obeskattade reserver 194 200 200 229 198 352 253 184 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 9 12 81 97 89 191 479 258 47
Skulder och eget kapital 1 102 1 264 1 435 1 807 1 863 2 138 2 198 2 272 1 483 1 125
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 379 372 372 335 315 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 492 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 89 119 122 125 116 111 84
Utdelning till aktieägare 160 156 173 300 140 127 277 0 0 330
Omsättning 0 0 0 751 351 983 853 1 219 1 185 460
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 376 176 983 853 1 219 1 185 460
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 295 253 504 508 453 429 327
Rörelseresultat, EBITDA -9 -6 -19 80 -202 399 267 680 660 71
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 113,96% -64,29% 15,24% -30,02% 2,87% 157,61% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 6,92% -8,43% 18,76% 12,19% 31,82% 44,84% 6,04%
Vinstmarginal -% -% -% 16,64% -44,73% 40,79% 31,42% 59,31% 56,12% 14,78%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,58% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 229,83% 503,13% 208,24% 234,70% 146,43% 101,77% 231,09%
Soliditet 95,31% 95,89% 96,10% 92,13% 91,94% 91,51% 88,28% 76,69% 82,54% 95,82%
Kassalikviditet 12 244,44% 14 044,44% 11 958,33% 2 230,86% 1 920,62% 2 400,00% 1 148,17% 472,65% 567,44% 2 361,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...