Visa allt om Gastkullen Aktiebolag
Visa allt om Gastkullen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 927 941 780 650 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 987 - - - - 480 480 420 360 300
Rörelseresultat (EBIT) 432 349 389 298 265 126 175 220 167 115
Resultat efter finansnetto 219 99 113 -2 128 -17 36 116 123 90
Årets resultat 138 79 120 27 117 8 35 74 68 39
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 299 8 760 9 221 8 957 8 164 4 725 5 010 4 788 2 478 2 549
Omsättningstillgångar 315 202 142 44 827 98 135 524 65 172
Tillgångar 8 613 8 962 9 363 9 001 8 990 4 824 5 145 5 312 2 543 2 721
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 397 1 259 1 180 1 060 1 033 916 908 873 799 731
Obeskattade reserver 166 125 127 168 208 243 272 286 275 249
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 507 7 038 7 500 7 272 7 329 3 100 3 418 2 657 900 1 150
Kortfristiga skulder 542 540 555 501 420 564 547 1 496 570 591
Skulder och eget kapital 8 613 8 962 9 363 9 001 8 990 4 824 5 145 5 312 2 543 2 721
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 987 927 941 780 650 480 480 420 360 300
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 893 810 856 748 549 410 449 385 330 268
Nettoomsättningförändring -100,00% -1,49% 20,64% 20,00% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% 3,89% 4,15% 3,31% 2,96% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% 37,65% 41,34% 38,21% 40,92% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -36,46% -43,89% -58,59% 62,62% -% -% -% -% -%
Soliditet 17,72% 15,14% 13,66% 13,15% 13,20% 22,70% 21,54% 20,31% 39,21% 33,45%
Kassalikviditet 58,12% 37,41% 25,59% 8,78% 196,90% 17,38% 24,68% 35,03% 11,40% 29,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...