Visa allt om Gösta Ullmark Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 373 649 600 548 550 635 509 874 198 616
Övrig omsättning - - - - 69 148 - - 110 116
Rörelseresultat (EBIT) -137 103 82 235 341 442 299 355 97 449
Resultat efter finansnetto -179 -10 472 -14 82 395 121 161 -92 258
Årets resultat -179 -33 447 -199 59 282 77 108 11 187
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 801 2 784 2 785 4 268 1 962 1 620 1 641 1 634 1 622 1 656
Omsättningstillgångar 388 346 423 502 598 892 462 483 309 464
Tillgångar 3 189 3 130 3 208 4 770 2 561 2 512 2 103 2 117 1 931 2 121
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 986 2 165 2 198 1 751 1 951 1 891 1 809 1 732 1 624 1 613
Obeskattade reserver 0 205 0 0 0 0 0 0 0 130
Avsättningar (tkr) 265 0 145 85 25 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 893 716 678 2 743 474 442 243 226 215 246
Kortfristiga skulder 45 45 187 191 111 178 50 159 91 131
Skulder och eget kapital 3 189 3 130 3 208 4 770 2 561 2 512 2 103 2 117 1 931 2 121
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 9 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 30 45 45 23 2 22 35 22 22 22
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0
Omsättning 373 649 600 548 619 783 509 874 308 732
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 373 649 600 548 550 635 509 874 198 616
Personalkostnader per anställd (tkr) 125 111 112 93 62 61 49 53 53 51
Rörelseresultat, EBITDA -94 145 121 254 342 443 302 359 101 452
Nettoomsättningförändring -42,53% 8,17% 9,49% -0,36% -13,39% 24,75% -41,76% 341,41% -67,86% -%
Du Pont-modellen -2,79% 3,32% 16,33% 4,97% 13,39% 16,52% 6,80% 8,60% -3,73% 13,06%
Vinstmarginal -23,86% 16,02% 87,33% 43,25% 62,36% 65,35% 28,09% 20,82% -36,36% 44,97%
Bruttovinstmarginal 86,33% 72,27% 67,00% 87,96% 81,09% 71,50% 89,00% 57,67% 71,21% 79,06%
Rörelsekapital/omsättning 91,96% 46,38% 39,33% 56,75% 88,55% 112,44% 80,94% 37,07% 110,10% 54,06%
Soliditet 62,28% 74,28% 68,52% 36,71% 76,18% 75,28% 86,02% 81,81% 84,10% 80,46%
Kassalikviditet 728,89% 537,78% 159,36% 195,29% 484,68% 467,98% 724,00% 274,84% 267,03% 306,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...