Visa allt om Texstar AB
Visa allt om Texstar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 58 297 51 298 43 978 35 706 29 593 18 906 10 561 10 247 8 493 4 461
Övrig omsättning 1 40 7 134 34 - - 90 273 -
Rörelseresultat (EBIT) 8 666 5 299 6 705 2 178 1 944 2 114 -339 541 -501 -2 129
Resultat efter finansnetto 8 404 4 921 6 254 1 626 1 295 1 887 -17 120 -809 -2 398
Årets resultat 4 650 2 724 3 583 862 946 1 376 -20 69 -590 -1 722
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 602 940 595 261 394 275 256 60 127 285
Omsättningstillgångar 53 856 47 036 40 491 34 387 29 343 25 919 15 491 13 324 11 844 13 301
Tillgångar 55 458 47 976 41 086 34 648 29 737 26 194 15 747 13 384 11 971 13 586
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 246 11 103 8 379 4 796 3 936 2 990 1 615 1 634 1 565 1 579
Obeskattade reserver 5 759 3 399 2 020 420 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 25 799 25 799 23 799 23 799 19 799 18 799 10 799 9 085 8 585 10 800
Kortfristiga skulder 8 654 7 675 6 888 5 633 6 002 4 405 3 334 2 664 1 821 1 207
Skulder och eget kapital 55 458 47 976 41 086 34 648 29 737 26 194 15 747 13 384 11 971 13 586
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 2 065 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 6 069 5 371 4 914 4 578 3 518 102 1 746 1 438 1 377 1 113
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 2 584 2 242 2 001 1 888 1 371 616 493 501 471 350
Utdelning till aktieägare 532 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 58 298 51 338 43 985 35 840 29 627 18 906 10 561 10 337 8 766 4 461
Nyckeltal
Antal anställda 14 12 13 11 10 7 7 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 164 4 275 3 383 3 246 2 959 2 701 1 509 2 049 2 123 1 115
Personalkostnader per anställd (tkr) 636 645 542 621 510 398 323 393 463 383
Rörelseresultat, EBITDA 8 934 5 502 6 901 2 311 2 071 2 217 -274 609 -397 -1 972
Nettoomsättningförändring 13,64% 16,64% 23,17% 20,66% 56,53% 79,02% 3,06% 20,65% 90,38% -%
Du Pont-modellen 15,67% 11,09% 16,41% 6,40% 6,61% 8,08% 0,97% 4,28% -3,96% -15,51%
Vinstmarginal 14,91% 10,37% 15,33% 6,21% 6,64% 11,19% 1,45% 5,59% -5,58% -47,23%
Bruttovinstmarginal 52,63% 45,04% 51,61% 45,14% 45,66% 50,27% 51,99% 55,30% 55,53% 66,76%
Rörelsekapital/omsättning 77,54% 76,73% 76,41% 80,53% 78,87% 113,79% 115,11% 104,03% 118,01% 271,11%
Soliditet 35,59% 28,67% 24,23% 14,74% 13,24% 11,41% 10,26% 12,21% 13,07% 11,62%
Kassalikviditet 192,36% 182,44% 142,39% 173,12% 125,66% 280,86% 108,43% 125,19% 179,90% 520,63%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...