Visa allt om Jönköping Medical Center Aktiebolag
Visa allt om Jönköping Medical Center Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 470 5 551 6 916 6 695 6 680 6 953 6 785 6 219 5 788 5 491
Övrig omsättning 232 212 214 338 248 165 159 152 150 161
Rörelseresultat (EBIT) 1 678 1 732 1 215 2 741 2 447 4 125 2 998 2 690 2 294 2 323
Resultat efter finansnetto 1 683 1 738 1 245 2 791 2 463 4 139 2 980 2 763 2 338 2 325
Årets resultat 24 496 492 1 536 1 191 3 046 2 188 1 483 1 680 2 212
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 48 80 117 157 67 120 151 195 85
Omsättningstillgångar 5 348 3 907 8 231 9 306 7 121 5 077 3 898 7 475 5 270 3 676
Tillgångar 5 366 3 955 8 311 9 423 7 278 5 144 4 018 7 626 5 465 3 761
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 664 1 639 4 143 6 651 5 116 3 925 2 379 5 892 4 408 2 728
Obeskattade reserver 1 704 1 704 2 171 1 953 1 251 690 690 690 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 998 611 1 996 819 912 529 949 1 044 1 057 1 033
Skulder och eget kapital 5 366 3 955 8 311 9 423 7 278 5 144 4 018 7 626 5 465 3 761
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 643 603 595 596
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 709 1 733 2 137 1 965 2 071 1 067 1 070 1 036 987 796
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - 0 - -
Sociala kostnader 1 066 1 037 2 110 1 024 1 078 680 956 939 885 760
Utdelning till aktieägare 0 0 3 000 3 000 0 0 1 500 5 700 0 0
Omsättning 5 702 5 763 7 130 7 033 6 928 7 118 6 944 6 371 5 938 5 652
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 912 925 1 153 1 116 1 113 1 159 1 131 1 037 965 1 373
Personalkostnader per anställd (tkr) 470 464 776 519 548 311 453 437 416 546
Rörelseresultat, EBITDA 1 709 1 764 1 252 2 781 2 510 4 178 3 061 2 749 2 375 2 373
Nettoomsättningförändring -1,46% -19,74% 3,30% 0,22% -3,93% 2,48% 9,10% 7,45% 5,41% -%
Du Pont-modellen 31,38% 43,97% 14,99% 29,62% 33,84% 80,46% 74,66% 36,52% 42,78% 61,82%
Vinstmarginal 30,79% 31,33% 18,02% 41,69% 36,87% 59,53% 44,22% 44,78% 40,39% 42,34%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 61,24% 59,38% 90,15% 126,77% 92,95% 65,41% 43,46% 103,41% 72,79% 48,13%
Soliditet 55,78% 75,05% 70,22% 85,86% 82,96% 86,19% 71,86% 83,78% 80,66% 72,53%
Kassalikviditet 267,67% 639,44% 412,37% 1 136,26% 780,81% 959,74% 410,75% 716,00% 498,58% 355,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...