Visa allt om Dizdar Design Aktiebolag
Visa allt om Dizdar Design Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 53 180 180 188 169 0 135 689 1 005
Övrig omsättning - 2 739 - - - 199 109 109 132 82
Rörelseresultat (EBIT) -12 2 736 54 39 68 208 -58 -201 -264 -281
Resultat efter finansnetto -12 2 736 54 39 64 184 -77 -221 -283 -296
Årets resultat 262 1 824 54 39 64 184 -77 -221 -283 -249
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 466 501 538 574 611 651 697 746
Omsättningstillgångar 3 201 3 470 328 339 251 383 184 243 479 657
Tillgångar 3 201 3 470 794 840 789 956 795 893 1 176 1 402
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 550 2 288 463 410 370 306 123 199 420 703
Obeskattade reserver 200 549 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 599 602 250 250 250
Kortfristiga skulder 451 634 331 431 418 51 70 444 506 449
Skulder och eget kapital 3 201 3 470 794 840 789 956 795 893 1 176 1 402
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 91 276 372
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 43 124 133
Utdelning till aktieägare 2 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 2 792 180 180 188 368 109 244 821 1 087
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 68 345 503
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 67 228 253
Rörelseresultat, EBITDA -12 2 736 89 75 104 244 -18 -154 -209 -224
Nettoomsättningförändring -100,00% -70,56% 0,00% -4,26% 11,24% -% -100,00% -80,41% -31,44% -%
Du Pont-modellen -% 78,85% 6,80% 4,64% 8,62% 21,76% -% -22,51% -22,28% -19,90%
Vinstmarginal -% 5 162,26% 30,00% 21,67% 36,17% 123,08% -% -148,89% -38,03% -27,76%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -9,63% 44,99% 45,17%
Rörelsekapital/omsättning -% 5 350,94% -1,67% -51,11% -88,83% 196,45% -% -148,89% -3,92% 20,70%
Soliditet 84,54% 78,28% 58,31% 48,81% 46,89% 32,01% 15,47% 22,28% 35,71% 50,14%
Kassalikviditet 709,76% 547,32% 99,09% 78,65% 60,05% 750,98% 262,86% 54,73% 64,82% 109,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...