Visa allt om Dizdar Design Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 53 180 180 188 169 0 135 689 1 005 1 148
Övrig omsättning 2 739 - - - 199 109 109 132 82 123
Rörelseresultat (EBIT) 2 736 54 39 68 208 -58 -201 -264 -281 210
Resultat efter finansnetto 2 736 54 39 64 184 -77 -221 -283 -296 195
Årets resultat 1 824 54 39 64 184 -77 -221 -283 -249 196
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 466 501 538 574 611 651 697 746 791
Omsättningstillgångar 3 470 328 339 251 383 184 243 479 657 932
Tillgångar 3 470 794 840 789 956 795 893 1 176 1 402 1 723
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 288 463 410 370 306 123 199 420 703 953
Obeskattade reserver 549 0 0 0 0 0 0 0 0 47
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 599 602 250 250 250 596
Kortfristiga skulder 634 331 431 418 51 70 444 506 449 127
Skulder och eget kapital 3 470 794 840 789 956 795 893 1 176 1 402 1 723
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 91 276 372 136
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 43 124 133 54
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 792 180 180 188 368 109 244 821 1 087 1 271
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 68 345 503 574
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 67 228 253 95
Rörelseresultat, EBITDA 2 736 89 75 104 244 -18 -154 -209 -224 267
Nettoomsättningförändring -70,56% 0,00% -4,26% 11,24% -% -100,00% -80,41% -31,44% -12,46% -%
Du Pont-modellen 78,85% 6,80% 4,64% 8,62% 21,76% -% -22,51% -22,28% -19,90% 12,19%
Vinstmarginal 5 162,26% 30,00% 21,67% 36,17% 123,08% -% -148,89% -38,03% -27,76% 18,29%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -9,63% 44,99% 45,17% 54,36%
Rörelsekapital/omsättning 5 350,94% -1,67% -51,11% -88,83% 196,45% -% -148,89% -3,92% 20,70% 70,12%
Soliditet 78,28% 58,31% 48,81% 46,89% 32,01% 15,47% 22,28% 35,71% 50,14% 57,27%
Kassalikviditet 547,32% 99,09% 78,65% 60,05% 750,98% 262,86% 54,73% 64,82% 109,80% 561,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...