Visa allt om Mats Eriksson Plåtkonstruktioner Aktiebolag
Visa allt om Mats Eriksson Plåtkonstruktioner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 231 13 404 12 288 12 449 13 634 10 556 7 042 8 447 7 990 8 202
Övrig omsättning 30 72 - 27 148 1 043 - 18 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 117 1 540 1 325 883 1 281 1 028 38 323 395 479
Resultat efter finansnetto 1 074 1 467 1 210 688 1 020 862 -104 55 327 422
Årets resultat 831 1 142 941 504 746 44 6 40 485 517
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 581 5 580 6 566 6 491 7 952 8 485 5 893 5 457 6 386 3 131
Omsättningstillgångar 3 600 2 778 2 728 2 887 3 452 3 870 2 807 2 666 2 492 2 364
Tillgångar 8 181 8 358 9 293 9 377 11 405 12 354 8 700 8 123 8 878 5 496
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 662 5 331 4 589 3 848 3 544 2 798 2 754 2 949 3 109 2 822
Obeskattade reserver 921 921 921 921 921 921 119 239 239 594
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 932 2 072 3 212 5 040 3 241 3 535 3 949 1 330
Kortfristiga skulder 2 598 2 106 2 851 2 536 3 728 3 596 2 585 1 400 1 581 748
Skulder och eget kapital 8 181 8 358 9 293 9 377 11 405 12 354 8 700 8 123 8 878 5 496
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 350 386 380 390 362
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 302 2 373 2 026 1 889 1 851 1 331 1 159 1 282 1 065 1 262
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 978 934 871 836 740 751 712 799 631 648
Utdelning till aktieägare 1 500 1 500 400 200 200 0 0 200 200 200
Omsättning 14 261 13 476 12 288 12 476 13 782 11 599 7 042 8 465 7 990 8 202
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 6 6 6 6 5 6 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 033 1 915 2 048 2 075 2 272 1 759 1 408 1 408 1 598 1 367
Personalkostnader per anställd (tkr) 484 482 498 464 444 416 457 420 429 377
Rörelseresultat, EBITDA 2 116 2 550 2 182 2 344 2 650 2 083 933 1 245 682 1 059
Nettoomsättningförändring 6,17% 9,08% -1,29% -8,69% 29,16% 49,90% -16,63% 5,72% -2,58% -%
Du Pont-modellen 13,68% 18,46% 14,29% 9,47% 11,28% 8,33% 0,47% 4,19% 4,72% 8,81%
Vinstmarginal 7,86% 11,51% 10,81% 7,13% 9,43% 9,75% 0,58% 4,03% 5,24% 5,90%
Bruttovinstmarginal 45,60% 51,47% 64,96% 60,99% 56,61% 53,19% 70,39% 67,93% 67,46% 67,28%
Rörelsekapital/omsättning 7,04% 5,01% -1,00% 2,82% -2,02% 2,60% 3,15% 14,99% 11,40% 19,70%
Soliditet 65,77% 72,38% 57,11% 48,28% 37,03% 28,14% 32,66% 38,42% 36,96% 59,13%
Kassalikviditet 96,92% 80,91% 60,96% 73,78% 63,92% 75,03% 65,49% 153,14% 126,88% 240,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...