Visa allt om Carlssons El & Jakt Förvaltnings Aktiebolag
Visa allt om Carlssons El & Jakt Förvaltnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 173 1 195 1 181 1 152 1 159 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - 1 112 1 090 1 049 776 700
Rörelseresultat (EBIT) 903 859 852 938 840 875 847 785 514 461
Resultat efter finansnetto 854 807 1 272 979 1 049 945 793 560 -180 -166
Årets resultat 710 764 951 581 740 598 558 200 -187 -322
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 519 2 666 2 777 2 917 3 057 3 197 3 337 3 477 3 617 3 683
Omsättningstillgångar 4 120 4 140 4 266 3 702 3 316 2 449 1 719 1 206 849 1 349
Tillgångar 6 639 6 805 7 043 6 619 6 373 5 647 5 056 4 683 4 466 5 032
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 045 3 936 3 772 3 271 2 990 2 249 1 651 1 093 893 1 080
Obeskattade reserver 1 039 1 096 1 270 1 090 931 758 565 532 404 425
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 290 1 690 1 890 2 090 2 290 2 490 2 690 2 890 3 090 3 290
Kortfristiga skulder 265 84 111 168 163 149 150 167 79 237
Skulder och eget kapital 6 639 6 805 7 043 6 619 6 373 5 647 5 056 4 683 4 466 5 032
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 600 600 600 450 300 0 0 0 0 0
Omsättning 1 173 1 195 1 181 1 152 1 159 1 112 1 090 1 049 776 700
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 050 1 005 992 1 078 980 1 015 987 925 654 612
Nettoomsättningförändring -1,84% 1,19% 2,52% -0,60% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 13,60% 12,68% 20,50% 16,06% 19,99% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 76,98% 72,22% 122,27% 92,27% 109,92% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 328,64% 339,41% 351,82% 306,77% 272,04% -% -% -% -% -%
Soliditet 73,13% 70,40% 67,62% 61,56% 57,68% 49,72% 40,89% 31,52% 26,51% 27,54%
Kassalikviditet 1 554,72% 4 928,57% 3 843,24% 2 203,57% 2 034,36% 1 643,62% 1 146,00% 722,16% 1 074,68% 569,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...