Visa allt om Morjärvs Fastighetsförvaltning & Entreprenad AB
Visa allt om Morjärvs Fastighetsförvaltning & Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 268 813 617 557 282 658 653 704 700 2 132
Övrig omsättning - 146 - - - - - 243 - -
Rörelseresultat (EBIT) 227 399 102 99 -41 -404 113 85 135 -378
Resultat efter finansnetto 227 396 102 98 -54 -397 141 34 145 -380
Årets resultat 200 361 102 98 -54 -397 111 28 145 -254
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 147 119 123 155 110 61 91 94 438 355
Omsättningstillgångar 944 754 527 313 312 436 938 1 118 896 1 190
Tillgångar 1 091 873 650 468 421 497 1 029 1 211 1 334 1 544
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 862 812 451 349 251 306 703 592 564 420
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 61 131 347 0
Kortfristiga skulder 229 61 199 118 170 192 265 489 423 1 125
Skulder och eget kapital 1 091 873 650 468 421 497 1 029 1 211 1 334 1 544
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 392
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 256 0 138 0 0 100 0 9 22 531
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 80 0 44 0 0 42 0 3 7 262
Utdelning till aktieägare 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 268 959 617 557 282 658 653 947 700 2 132
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1 0 0 1 1 1 1 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 268 - 617 - - 658 653 704 700 711
Personalkostnader per anställd (tkr) 338 - 182 - - 142 11 12 29 436
Rörelseresultat, EBITDA 260 430 134 132 -23 -357 179 138 261 -277
Nettoomsättningförändring 55,97% 31,77% 10,77% 97,52% -57,14% 0,77% -7,24% 0,57% -67,17% -%
Du Pont-modellen 20,81% 45,70% 15,69% 21,15% -9,50% -79,48% 14,38% 7,35% 11,32% -24,48%
Vinstmarginal 17,90% 49,08% 16,53% 17,77% -14,18% -60,03% 22,66% 12,64% 21,57% -17,73%
Bruttovinstmarginal 76,89% 86,22% 93,03% 75,58% 83,33% 82,07% 93,57% 29,26% 77,43% 65,34%
Rörelsekapital/omsättning 56,39% 85,24% 53,16% 35,01% 50,35% 37,08% 103,06% 89,35% 67,57% 3,05%
Soliditet 79,01% 93,01% 69,38% 74,57% 59,62% 61,57% 68,32% 48,89% 42,28% 27,20%
Kassalikviditet 311,35% 909,84% 253,77% 230,51% 151,18% 174,48% 315,85% 208,59% 146,81% 80,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...