Visa allt om Berner Läkarpraktik AB
Visa allt om Berner Läkarpraktik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 2 140 1 851 1 964 1 527 1 319 1 440 1 083 316 1 476
Övrig omsättning 10 833 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -96 405 78 29 -13 -1 54 84 16 25
Resultat efter finansnetto -100 401 74 13 4 -31 31 70 1 4
Årets resultat 0 233 56 9 4 -31 30 70 1 3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 16 19 14 20 300 502 3 10 163
Omsättningstillgångar 428 788 511 670 828 567 500 1 088 773 775
Tillgångar 437 805 530 683 847 867 1 002 1 091 783 937
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 273 423 190 134 125 121 152 292 222 321
Obeskattade reserver 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 164 282 340 549 722 0 850 799 561 616
Skulder och eget kapital 437 805 530 683 847 867 1 002 1 091 783 937
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - 230 270 200 210 340 360 66 381
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 182 304 280 262 276 180 0 0 229
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 62 131 240 274 238 193 253 164 108 248
Utdelning till aktieägare 0 150 0 0 0 0 170 170 0 100
Omsättning 12 973 1 851 1 964 1 527 1 319 1 440 1 083 316 1 476
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 2 2 2 2 2 1 1 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 140 926 982 764 660 720 1 083 316 492
Personalkostnader per anställd (tkr) - 332 407 447 358 352 408 537 178 300
Rörelseresultat, EBITDA -89 412 86 35 -5 1 56 90 37 62
Nettoomsättningförändring -98,57% -92,44% -5,75% 28,62% 15,77% -8,40% 32,96% 242,72% -% -%
Du Pont-modellen -21,97% 50,31% 15,28% 5,56% 3,90% 0,00% 5,79% 9,44% 3,83% 3,63%
Vinstmarginal -4 800,00% 289,29% 4,38% 1,93% 2,16% 0,00% 4,03% 9,51% 9,49% 2,30%
Bruttovinstmarginal 100,00% 73,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13 200,00% 361,43% 9,24% 6,16% 6,94% 42,99% -24,31% 26,69% 67,09% 10,77%
Soliditet 62,47% 62,24% 35,85% 19,62% 14,76% 13,96% 15,17% 26,76% 28,35% 34,26%
Kassalikviditet 260,98% 279,43% 150,29% 122,04% 114,68% -% 58,82% 136,17% 137,79% 125,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...