Visa allt om Berner Läkarpraktik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04 2005-04
Nettoomsättning 140 1 851 1 964 1 527 1 319 1 440 1 083 316 1 476 2 223
Övrig omsättning 833 - - - - - - - - 18
Rörelseresultat (EBIT) 405 78 29 -13 -1 54 84 16 25 12
Resultat efter finansnetto 401 74 13 4 -31 31 70 1 4 -20
Årets resultat 233 56 9 4 -31 30 70 1 3 0
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04 2005-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 19 14 20 300 502 3 10 163 319
Omsättningstillgångar 788 511 670 828 567 500 1 088 773 775 489
Tillgångar 805 530 683 847 867 1 002 1 091 783 937 808
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 423 190 134 125 121 152 292 222 321 247
Obeskattade reserver 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 282 340 549 722 0 850 799 561 616 556
Skulder och eget kapital 805 530 683 847 867 1 002 1 091 783 937 808
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
2005-04
Löner till styrelse & VD - 230 270 200 210 340 360 66 381 630
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 182 304 280 262 276 180 0 0 229 374
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 131 240 274 238 193 253 164 108 248 376
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 0 170 170 0 100 0
Omsättning 973 1 851 1 964 1 527 1 319 1 440 1 083 316 1 476 2 241
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 1 1 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 140 926 982 764 660 720 1 083 316 492 741
Personalkostnader per anställd (tkr) 332 407 447 358 352 408 537 178 300 496
Rörelseresultat, EBITDA 412 86 35 -5 1 56 90 37 62 64
Nettoomsättningförändring -92,44% -5,75% 28,62% 15,77% -8,40% 32,96% 242,72% -% -33,60% -%
Du Pont-modellen 50,31% 15,28% 5,56% 3,90% 0,00% 5,79% 9,44% 3,83% 3,63% 3,59%
Vinstmarginal 289,29% 4,38% 1,93% 2,16% 0,00% 4,03% 9,51% 9,49% 2,30% 1,30%
Bruttovinstmarginal 73,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 361,43% 9,24% 6,16% 6,94% 42,99% -24,31% 26,69% 67,09% 10,77% -3,01%
Soliditet 62,24% 35,85% 19,62% 14,76% 13,96% 15,17% 26,76% 28,35% 34,26% 31,01%
Kassalikviditet 279,43% 150,29% 122,04% 114,68% -% 58,82% 136,17% 137,79% 125,49% 87,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...