Visa allt om Termino C 1432 AB
Visa allt om Termino C 1432 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 1 190 898 816 643 538
Övrig omsättning - 4 - - - 32 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -1 -2 -12 -32 -1 310 158 93 2
Resultat efter finansnetto -123 -1 -2 -12 -40 2 310 158 93 2
Årets resultat -123 -1 -2 -12 -40 2 267 158 93 2
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 500 500 501 506 511 20 29 14 22
Omsättningstillgångar 75 2 5 5 12 225 433 307 176 52
Tillgångar 75 502 505 506 518 736 452 336 190 73
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 192 192 194 206 246 244 -22 -181 -273
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 89 331 276 280
Kortfristiga skulder 7 310 312 311 311 490 119 27 94 66
Skulder och eget kapital 75 502 505 506 518 736 452 336 190 73
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08 2013-08 2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 487 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 154 0 1 1 1
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 4 0 0 0 1 222 898 816 643 538
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 1 190 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 645 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -1 -1 -7 -26 8 319 168 101 9
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% 32,52% 10,05% 26,91% 19,52% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 0,27% 68,58% 47,32% 48,95% 2,74%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 0,17% 34,52% 19,49% 14,46% 0,37%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 67,06% 56,35% 79,66% 98,91% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -22,27% 34,97% 34,31% 12,75% -2,60%
Soliditet 90,67% 38,25% 38,02% 38,34% 39,77% 33,42% 53,98% -6,55% -95,26% -373,97%
Kassalikviditet 1 071,43% 0,65% 1,60% 1,61% 3,86% 45,92% 359,66% 1 137,04% 187,23% 78,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...