Visa allt om Kontor & Miljö i Borlänge AB
Visa allt om Kontor & Miljö i Borlänge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 17 858 18 623 15 371 14 315 17 417 21 097 23 103 23 731 21 651 24 600
Övrig omsättning 658 483 867 456 638 940 617 610 705 927
Rörelseresultat (EBIT) 72 510 547 767 804 -425 801 813 335 541
Resultat efter finansnetto 18 408 468 706 735 -554 706 673 249 484
Årets resultat 25 262 109 458 535 216 635 333 305 347
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 88 111 133 94 81 33 89 111 187
Omsättningstillgångar 10 540 8 998 9 753 6 876 7 137 8 451 10 263 10 312 8 297 8 483
Tillgångar 10 605 9 086 9 864 7 010 7 231 8 532 10 296 10 402 8 408 8 670
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 035 3 636 3 374 3 265 3 175 3 009 3 054 2 898 2 565 2 510
Obeskattade reserver 606 288 328 267 193 193 1 057 1 229 1 384 1 584
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 674 650 1 053 1 057 585 1 163 978 884 506 34
Kortfristiga skulder 5 291 4 513 5 109 2 421 3 277 4 167 5 206 5 390 3 953 4 542
Skulder och eget kapital 10 605 9 086 9 864 7 010 7 231 8 532 10 296 10 402 8 408 8 670
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 576 576 481 480 672
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 815 4 254 4 310 3 920 4 321 3 925 4 127 3 641 3 805 3 864
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 224 1 784 1 751 1 777 1 407 2 015 2 140 1 904 2 000 1 944
Utdelning till aktieägare 500 250 0 0 0 0 0 0 0 250
Omsättning 18 516 19 106 16 238 14 771 18 055 22 037 23 720 24 341 22 356 25 527
Nyckeltal
Antal anställda 14 12 12 11 12 12 12 12 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 276 1 552 1 281 1 301 1 451 1 758 1 925 1 978 1 665 1 892
Personalkostnader per anställd (tkr) 525 519 518 539 493 576 607 533 513 523
Rörelseresultat, EBITDA 95 533 570 789 821 -404 857 858 411 591
Nettoomsättningförändring -4,11% 21,16% 7,38% -17,81% -17,44% -8,68% -2,65% 9,61% -11,99% -%
Du Pont-modellen 0,70% 5,65% 5,57% 11,31% 11,16% -4,98% 7,93% 7,92% 3,98% 6,26%
Vinstmarginal 0,41% 2,75% 3,57% 5,54% 4,63% -2,01% 3,53% 3,47% 1,55% 2,21%
Bruttovinstmarginal 50,94% 45,81% 51,60% 60,51% 52,57% 41,45% 45,04% 36,90% 38,38% 35,01%
Rörelsekapital/omsättning 29,39% 24,08% 30,21% 31,12% 22,16% 20,31% 21,89% 20,74% 20,06% 16,02%
Soliditet 42,51% 42,49% 36,80% 49,38% 45,88% 36,93% 37,23% 36,37% 42,36% 42,10%
Kassalikviditet 143,28% 155,64% 142,16% 185,30% 147,60% 132,33% 127,79% 132,62% 140,75% 120,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...