Visa allt om Praktikertjänst Primärvård AB
Visa allt om Praktikertjänst Primärvård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 23 477 11 571 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 543 472 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 953 -3 806 0 0 0 0 0 -2 -3 0
Resultat efter finansnetto -3 996 -3 841 0 0 0 0 0 -2 -3 0
Årets resultat 1 5 0 0 0 0 0 -2 -3 703
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 896 902 0 0 0 0 0 2 540 2 540 2 540
Omsättningstillgångar 14 345 14 099 12 941 12 941 12 941 12 941 12 941 13 383 13 383 13 386
Tillgångar 15 241 15 001 12 941 12 941 12 941 12 941 12 941 15 923 15 923 15 926
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 947 12 946 12 941 12 941 12 941 12 941 12 941 12 941 12 941 12 944
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 294 2 055 0 0 0 0 0 2 982 2 982 2 982
Skulder och eget kapital 15 241 15 001 12 941 12 941 12 941 12 941 12 941 15 923 15 923 15 926
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 240 202 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 7 870 6 160 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 3 759 2 740 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 020 12 043 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 17 12 - 0 0 - - 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 381 964 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 718 768 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 788 -3 715 0 0 0 0 0 -2 -3 0
Nettoomsättningförändring 102,90% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -25,94% -25,37% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -16,84% -32,89% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 48,20% 66,01% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 51,33% 104,09% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 84,95% 86,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 81,27% 81,27% 81,28%
Kassalikviditet 620,31% 674,65% -% -% -% -% -% 448,79% 448,79% 448,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...