Visa allt om Autovent i Östersund Aktiebolag
Visa allt om Autovent i Östersund Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 7 211 6 891 5 795 6 889 7 817 7 989 6 607 7 253 6 875 6 312
Övrig omsättning - - 32 10 - - - - 6 76
Rörelseresultat (EBIT) 363 132 -200 276 518 685 70 344 386 140
Resultat efter finansnetto 396 243 -139 279 518 690 80 353 388 144
Årets resultat 303 186 47 168 323 407 63 170 202 81
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 490 445 332 244 159 105 23 16 25 25
Omsättningstillgångar 2 468 2 451 2 193 2 795 3 021 2 493 2 217 2 176 2 230 1 739
Tillgångar 2 957 2 895 2 524 3 039 3 179 2 598 2 240 2 192 2 256 1 764
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 646 1 493 1 307 1 410 1 372 1 177 769 826 748 635
Obeskattade reserver 426 423 423 632 591 516 378 411 312 219
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 885 980 794 997 1 217 906 1 092 954 1 195 910
Skulder och eget kapital 2 957 2 895 2 524 3 039 3 179 2 598 2 240 2 192 2 256 1 764
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 296 327 329 322 278
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 578 1 476 1 492 1 558 1 563 1 367 1 159 1 232 1 283 1 203
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 575 704 748 697 750 626 541 528 546 523
Utdelning till aktieägare 300 150 0 150 130 127 0 120 92 89
Omsättning 7 211 6 891 5 827 6 899 7 817 7 989 6 607 7 253 6 881 6 388
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 442 1 378 1 159 1 378 1 563 1 598 1 321 1 451 1 146 1 052
Personalkostnader per anställd (tkr) 444 413 418 431 436 445 408 420 363 335
Rörelseresultat, EBITDA 378 144 -186 288 524 693 82 353 395 158
Nettoomsättningförändring 4,64% 18,91% -15,88% -11,87% -2,15% 20,92% -8,91% 5,50% 8,92% -%
Du Pont-modellen 13,49% 8,50% -5,39% 9,31% 16,33% 26,56% 3,62% 16,10% 17,20% 8,11%
Vinstmarginal 5,53% 3,57% -2,35% 4,11% 6,64% 8,64% 1,23% 4,87% 5,64% 2,27%
Bruttovinstmarginal 48,62% 43,78% 47,77% 47,53% 44,54% 47,00% 43,67% 44,91% 46,88% 43,30%
Rörelsekapital/omsättning 21,95% 21,35% 24,14% 26,10% 23,08% 19,86% 17,03% 16,85% 15,05% 13,13%
Soliditet 66,90% 62,97% 64,13% 61,72% 56,86% 59,94% 46,48% 51,18% 43,11% 44,94%
Kassalikviditet 239,77% 210,41% 241,06% 237,21% 219,06% 229,03% 154,49% 179,98% 147,95% 145,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...