Visa allt om Vänersborgsbyggarna AB
Visa allt om Vänersborgsbyggarna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 725 5 754 4 662 3 798 2 826 4 172 3 986 7 182 10 092 2 925
Övrig omsättning 12 12 4 4 5 1 246 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 20 73 -123 -2 621 58 145 -39 112
Resultat efter finansnetto -21 -16 50 -142 -17 603 -9 -58 -152 33
Årets resultat -4 -18 36 -28 -13 208 -50 -58 -28 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 543 2 669 2 357 2 313 1 971 927 29 2 782 2 867 3 346
Omsättningstillgångar 9 141 3 357 3 701 5 804 3 223 4 111 4 232 7 713 4 436 6 690
Tillgångar 10 684 6 026 6 058 8 117 5 194 5 038 4 261 10 495 7 303 10 036
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 507 510 528 492 520 533 326 375 433 461
Obeskattade reserver 29 51 54 49 163 167 0 0 0 124
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 762 4 128 3 182 5 010 2 801 2 298 2 888 8 325 3 817 7 876
Kortfristiga skulder 2 386 1 336 2 294 2 565 1 711 2 040 1 047 1 794 3 052 1 575
Skulder och eget kapital 10 684 6 026 6 058 8 117 5 194 5 038 4 261 10 495 7 303 10 036
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 530 253 427 446 161
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 741 645 711 898 888 257 421 316 255 315
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 226 203 220 306 288 243 240 259 232 159
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 737 5 766 4 666 3 802 2 831 4 173 4 232 7 184 10 092 2 925
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 363 2 877 2 331 1 266 942 1 391 1 329 2 394 3 364 1 463
Personalkostnader per anställd (tkr) 484 424 466 401 393 346 305 334 311 321
Rörelseresultat, EBITDA 45 67 131 -89 34 656 74 230 44 187
Nettoomsättningförändring -17,88% 23,42% 22,75% 34,39% -32,26% 4,67% -44,50% -28,83% 245,03% -%
Du Pont-modellen 0,02% 0,33% 1,21% -1,52% -0,02% 12,33% 1,36% 1,40% -0,53% 1,16%
Vinstmarginal 0,04% 0,35% 1,57% -3,24% -0,04% 14,88% 1,46% 2,05% -0,39% 3,97%
Bruttovinstmarginal -65,95% 62,10% 29,58% 100,00% 100,00% 46,60% 39,61% 25,81% 100,00% 43,97%
Rörelsekapital/omsättning 142,96% 35,12% 30,18% 85,28% 53,50% 49,64% 79,90% 82,41% 13,71% 174,87%
Soliditet 4,96% 9,12% 9,41% 6,51% 12,32% 13,02% 7,65% 3,57% 5,93% 5,48%
Kassalikviditet 383,11% 251,27% 161,33% 226,28% 188,37% 201,52% 404,20% 429,93% 145,35% 408,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...