Visa allt om Mona Gunnarsson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 30 1 584 3 544 3 703 3 796 3 329 3 421 3 253 2 681
Övrig omsättning - 30 1 601 1 47 - - 4 38 -
Rörelseresultat (EBIT) -13 -30 1 748 245 371 392 428 386 403 270
Resultat efter finansnetto -10 -25 1 770 264 397 401 430 407 414 272
Årets resultat 343 242 1 028 200 285 272 212 243 214 171
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 3 25 49 87 133 70 98
Omsättningstillgångar 1 635 2 124 2 605 1 961 2 157 2 189 1 878 1 749 1 570 1 287
Tillgångar 1 635 2 124 2 605 1 964 2 182 2 238 1 965 1 882 1 640 1 384
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 400 1 458 1 515 687 737 703 631 669 627 562
Obeskattade reserver 100 551 888 441 460 461 439 317 257 148
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 134 116 201 836 985 1 074 895 896 757 674
Skulder och eget kapital 1 635 2 124 2 605 1 964 2 182 2 238 1 965 1 882 1 640 1 384
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 386 406 373 380 378 346
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 665 1 822 1 466 1 511 1 224 1 369 1 180 918
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 316 820 584 866 629 695 696 518
Utdelning till aktieägare 500 400 300 200 250 250 200 250 200 150
Omsättning 0 60 3 185 3 545 3 750 3 796 3 329 3 425 3 291 2 681
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 2 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 792 709 741 759 666 684 651 536
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 503 526 545 566 449 490 463 358
Rörelseresultat, EBITDA -13 -30 1 748 267 394 430 474 433 437 327
Nettoomsättningförändring -100,00% -98,11% -55,30% -4,29% -2,45% 14,03% -2,69% 5,16% 21,34% -%
Du Pont-modellen -% -1,18% 67,95% 13,44% 18,19% 17,92% 21,83% 21,63% 25,30% 19,65%
Vinstmarginal -% -83,33% 111,74% 7,45% 10,72% 10,56% 12,89% 11,90% 12,76% 10,15%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 6 693,33% 151,77% 31,74% 31,65% 29,37% 29,53% 24,93% 24,99% 22,86%
Soliditet 90,40% 88,88% 84,75% 51,53% 49,31% 46,59% 48,58% 47,67% 49,51% 48,31%
Kassalikviditet 1 220,15% 1 831,03% 1 296,02% 234,57% 218,98% 203,82% 209,83% 195,20% 207,40% 190,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...