Visa allt om PCT Teknik AB
Visa allt om PCT Teknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 352 685 112 144 465 820 0 976 5 866 4 388
Övrig omsättning 82 - 7 - - - 244 107 - 32
Rörelseresultat (EBIT) 154 328 87 12 97 410 195 -544 301 -58
Resultat efter finansnetto 117 -18 28 -55 28 346 132 -672 154 -216
Årets resultat 89 -63 28 -55 28 346 132 -672 154 -216
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 216 218 510 510 510 510 519 22 451 406
Omsättningstillgångar 464 715 549 362 702 626 508 857 2 124 1 879
Tillgångar 680 933 1 059 872 1 212 1 136 1 027 879 2 575 2 285
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 200 110 174 145 200 172 -174 -305 366 212
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 345 215 150 205 270 325 375 578 548
Kortfristiga skulder 481 477 671 576 806 694 876 810 1 631 1 526
Skulder och eget kapital 680 933 1 059 872 1 212 1 136 1 027 879 2 575 2 285
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 34 - 0 0 174 118 0 253 538 442
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 85 0 0 0 0 0 506 2 091 1 388
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 35 16 0 55 93 37 24 233 920 635
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 434 685 119 144 465 820 244 1 083 5 866 4 420
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 1 2 5 9 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 352 685 112 144 233 820 - 195 652 627
Personalkostnader per anställd (tkr) 69 100 - 55 139 155 - 201 408 362
Rörelseresultat, EBITDA 156 330 87 12 97 419 198 -541 434 187
Nettoomsättningförändring -48,61% 511,61% -22,22% -69,03% -43,29% -% -100,00% -83,36% 33,68% -%
Du Pont-modellen 22,65% 35,16% 8,22% 1,38% 8,00% 36,09% -% -61,89% 11,81% -2,23%
Vinstmarginal 43,75% 47,88% 77,68% 8,33% 20,86% 50,00% -% -55,74% 5,18% -1,16%
Bruttovinstmarginal 93,18% 83,94% 100,00% 91,67% 100,00% 100,00% -% 79,41% 89,40% 85,71%
Rörelsekapital/omsättning -4,83% 34,74% -108,93% -148,61% -22,37% -8,29% -% 4,82% 8,40% 8,04%
Soliditet 29,41% 11,79% 16,43% 16,63% 16,50% 15,14% -16,94% -34,70% 14,21% 9,28%
Kassalikviditet 96,47% 149,90% 81,82% 62,85% 87,10% 90,20% 57,99% 105,80% 84,00% 77,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...